videoprilog Belme Brigić (Federacija danas)

Stručno usavršavanje nastavnika u KS-u o temi kurikularna reforma

S ciljem jačanja kvaliteta obrazovnog sistema na području Kantona Sarajevo, nastavljena je edukacija nastavnika ovog kantona. Riječ je o temi kurikularna reforma, odnosno podučavanje prema ishodima učenja.

federalna.ba

kurikularna reforma Kanton Sarajevo obrazovanje
Nihad UK Kanton Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo
0 24.03.2023 17:25
Kanton Sarajevo porodiljske naknade hraniteljske naknade
0 22.03.2023 18:23
Parlament FBiH Kanton Sarajevo gradski prijevoz
0 14.03.2023 18:01
naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima isplata Kanton Sarajevo
0 03.03.2023 18:30
školski dispanzer Kanton Sarajevo
0 02.03.2023 19:47