videoprilog Muhameda Čabrića (Federacija danas)

Stručni skup Udruženja bibliotekara Zeničko-dobojskog kantona održan u Maglaju

"Svijet školskih biblioteka i saradnja sa javnim bibliotekama - zajedno u izgradnji društva znanja" centralna je tema ovogodišnjeg stručnog skupa Udruženja bibliotekara Zeničko-dobojskog kantona koji je održan u Maglaju. Uz stalnu brigu o korisnicima i popularizaciji knjige, bilo je riječi i o finansiranju, a dodijeljena su i priznanja za najuspješnije.

federalna.ba

biblioteka bibliotekari Maglaj
Zrak Ekoakcija Zenica Maglaj
0 19.12.2022 09:49
ZDK drvoprerađivači Maglaj Zavidovići Tešanj
0 29.11.2022 18:44
Maglaj Mirsad Mahmutagić
0 07.11.2022 23:46
Maglaj Mirsad Mahmutagić demant
0 03.11.2022 20:25