"Štrajkom koji je baziran na insinuacijama ozbiljno su narušena prava djece"
(Izvor: Arhiv)

"Štrajkom koji je baziran na insinuacijama ozbiljno su narušena prava djece"

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo do danas nije zaprimilo Odluku o štrajku upozorenja, koji organizuje Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo -  saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

- Neformalno smo dobili odluku o štrajku upozorenja, te u cilju objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da smo školama uputili dopis o dosljednom poštivanju svih relevatnih propisa kojim se reguliše pitanje štrajka. Navedenim dopisom traženo je od škola postupanje u skladu sa članom 154. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 24/22, 40/22 i 7/24). S obzirom da navedeni član Kolektivnog ugovora definiše prava i obaveze radnika koji učestvuju u štrajku, neophodno je isti primijeniti prilikom obračuna plata i naknada iz radnog odnosa - naveli su iz Ministarstva.  

Kako se navodi u saopćenju, u narednim danima službenici Ministarstva i uposlenici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo posjetit će škole da bi sačinili službene zabilješke o pravima učenika na odgoj, obrazovanje i sigurnost koja su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta i shodnu članu 5. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 18/2003 i 88/2007 - dr. zakon).

- Škole će Ministarstvu, na dnevnoj osnovi, dostavljati informacije o provođenju štrajka svaki dan. Evidentno je da radnici u određenom broju škola ne učestvuju u štrajku niti ga podržavaju. Ministarstvo će, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, pokrenuti pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti tog štrajka kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost, te osigurala vladavina prava i spriječila samovolja i anarhističko ponašanje vođe sindikata - navodi se.   

Iz Ministarstva također izražavaju žaljenje što je došlo do obustave nastave. Smatraju da su time ozbiljno ugrožena prava učenika i njihovih roditelja, s obzirom da je ukupna argumentacija za štrajk bazirana na insinuacijama, neistinama i zastrašivanju prosvjetnih radnika.  

Vlada Kantona Sarajevo će održati sutra pres-konferenciju, s početkom u 14 sati, te tom prilikom i iznijeti svoj stav o tom štrajku.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS štrajk
Profesor profesori štrajk HNK
0 13.05.2024 18:18
štrajk ljekari stomatolozi
0 07.05.2024 18:51
Građevinski fakultet Mostar štrajk
0 07.05.2024 13:58
ZDK štrajk Sindikat doktora medicine i stomatologije
0 07.05.2024 09:39
Naida Hota-Muminović Kanton Sarajevo Saudin Sivro Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH štrajk
0 19.04.2024 20:00