videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Sportska dvorana u Zavidovićima nije renovirana decenijama, sporna nadležnost

Zavidovići, lokalna zajednica koja je poznata, prije svega, po posrnulom industrijskom gigantu Krivaji, odnedavno je stekla status grada. Za građane to neće biti suštinska promjena ukoliko im se ne poprave uslovi neophodni za svakodnevni život. Jedna od bolnih tačaka je već godinama i sportska dvorana koju Zavidovićani silno žele vidjeti u novom izdanju, za šta je, pak, prepreka kompliciran administrativni aparat i preklapanje nadležnosti. 

federalna.ba

Zavidovići