Specijalni program- Amir Ahmić

Amir Ahmić, oficir za vezu sa Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove bio je gost Specijalnog programa

Srebrenica Dani sjećanja - Srebrenica 11. juli
Edi Rama Albanija genocid Srebrenica rezolucija Rezolucija o genocidu u Srebrenici
0 13.05.2022 22:41
Opasna imena Alma Mustafić Srebrenica
0 12.05.2022 22:07
Srebrenica identifikacija Gradsko groblje Visoko
0 10.05.2022 15:24
genocid Srebrenica identifikacija žrtve
0 09.05.2022 14:05