Skupština KS danas potvrđuje novi saziv Vlade
(Izvor: Fena/Arhiv)

Skupština KS danas potvrđuje novi saziv Vlade

Skupština Kantona Sarajevo danas na sjednici bi trebala da donese odluku o potvrđivanju novog saziva Vlade Kantona Sarajevo.

U Vladi KS predložena su četiri nova ministra: Enis Hasanović za ministra zdravstva, Bojan Bošnjak za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Adna Mesihović za ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade te Afan Kalamujić za ministra finansija KS.

Vladu KS činit će i dosadašnji ministri: Darja Softić Kadenić - Ministarstvo pravde i uprave, Adnan Šteta - Ministarstvo saobraćaja, Enda Pavić Pečenković - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Admir Katica - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zlatko Mijatović - Ministarstvo privrede, Naida Hota-Muminović - Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Kenan Magoda - Ministarstvo kulture i sporta te Omer Osmanović - Ministarstvo za boračka pitanja.

Nihad Uk ostaje premijer Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine KS naći će se i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2022.godinu javnih ustanova iz oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, ustanova kulture te izvještaji o radu kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za proteklu godinu.

Skupština KS će se izjašnjavati i o radu Pravobranilaštva KS i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kao i radu Nezavisnog odbora za isti period. 

Izvještaji o radu Odbora za žalbe javnost i Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" te Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, takođe su tačke dnevnog reda današnje sjednice.

Izvještajni dio Skupštine završit će se prikazom rezultata rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, stepenom realizacije Gender akcionog plana KS za period od 2019. do 2022. godine te Izvještajem o realizaciji Plana povratka u i iz KS za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine. 

federalna.ba/Fena

Skupština KS Vlada KS
Dino Mustafić Fasada Vlada KS Narodno pozorište Sarajevo
0 16.02.2024 11:09
Vlada KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
0 02.02.2024 11:34
Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kanton Sarajevo Vlada KS
0 29.01.2024 09:30