Skupština HNK-a usvojila Izmjene i dopune budžeta za 2023.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog rebalansa Budžeta HNK-a za tekuću godinu i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta, te su  upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je raspravljala o Prednacrtu budžeta HNK-a za narednu godinu. Usvojen je Zaključak da sva ministarstva, u roku od sedam dana, dostave i dodatne primjedbe na oba dokumenta, da bi već na narednoj sjednici bilo moguće usvajanje Nacrta budžeta HNK-a za 2024. godinu. 

Izmjenama je predviđeno povećanje budžeta za 46 miliona, što bi u konačnici iznosilo 369 miliona maraka. Ipak, sve programske smjernice nove Vlade biće moguće realizovati tek pri donošenju budžeta za narednu godinu. 

federalna.ba

Vlada HNK-a budžet
Skupština TK budžet
0 21.02.2024 15:35
Vlada TK budžet proračun
0 13.02.2024 17:32
Toni Kraljević budžet proračun
0 25.01.2024 18:40
Dom naroda Dom naroda FBiH budžet proračun
0 25.01.2024 18:31
Mostar Grad Mostar budžet proračun
0 25.01.2024 17:08