Skup o prednostima digitalnih tehnologija u učenju i podučavanju o pravima djece

Povodom Svjetskog dana prava djeteta veoma je važno otvoriti veliku temu o digitalizaciji i njenom utjecaju na kognitivni razvoj djece - izjavila je danas ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla".

Taj centar je organizovao okrugli sto o temi "Prednosti digitalnih tehnologija u učenju i podučavanju o pravima djece", te obilježio završetak trogodišnjeg EU projekta "Za našu bolju budućnost - zaštita i promocija prava djece i žena u BiH".

Projekat je, kako je dodala Hota-Muminović, ukazao na srž  korisne upotrebe digitalnih alata u sferi razvoja karaktera.

-Proces digitalizacije može imati i svoje negativne efekte i zato nam je bitno da ovakve dijaloge držimo uvijek otvorenim, da pričamo o koristima, ali i opasnostima koje sa sobom nosi proces ubrzane digitalizacije. Ovakav primjer pružanja dobrog sadržaja koji će se kroz digitalne alate ponuditi učenicima zaista je dobar primjer – dodala je Hota-Muminović.

Voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta Azra Ibrahimović predstavila je ključne ishode projekta i iskustva tokom realizacije na terenu.

- Online modul je interaktivan i djeci je zanimljivo da uče o dječijim pravima i o tome kako se zaštititi od nasilja na zabavan način. Pri tome  to je i nastavno sredstvo koje nastavnici mogu koristiti kada obrađuju teme dječjih prava ili temu nasilja nad djecom, kako ga zaustaviti i kako djecu zaštiti. Online modul smo sproveli u nekoliko škola u BiH i pokazalo se da je zanimljivo i korisno – navela je Ibrahimović.

To je segment velikog projekta "Za našu bolju budućnost - zaštita i promocija prava djece i žena u BiH" koji zajednički provode Nahla, Zavod KROG iz Slovenije i Medica iz Zenice.

-Projekt je imao tri faze, prva je da smo istrenirali, odnosno podučili 20 žena i 30-oro djece da budu treneri u oblastima ženskih prava i zaštite žena od nasilja, odnosno  pravima djece i zaštitidjece od nasilja. Pokrili smo deset kantona, a ukupan broj učesnika ili osoba koje su dosad obuhvaćene projektom je oko 1.200. Pokazalo se da je edukacija vršnjaka puno lakša, da djeca lakše uče od djece – navela je Ibrahimović.

Drugi segment, kako je dodala, odnosio se na izradu online modula i oni su napravili modul o dječjim pravima, a partnerska organizacija modul o pravima žena. Treći segment se odnosio na rad sa donosiocima odluka, predstavnicima određenih institucija i ustanova. Ibrahimović je naglasila da rezultati projekta imaju dugoročan efekat.

federalna.ba/Fena

Naida Hota-Muminović Centar za edukaciju i istraživanje Nahla Nahla Edukacijski centar Nahla Svjetski dan djeteta
OSCE Svjetski dan djeteta
0 20.11.2023 13:52
Gaza djeca bebe Svjetski dan djeteta svjetlo
0 20.11.2023 11:33
Svjetski dan djeteta UNICEF
0 20.11.2023 09:04
Naida Hota-Muminović Memorijalni centar Srebrenica-Potočari
0 10.10.2023 21:21
Kanton Sarajevo Opsada Sarajeva Naida Hota-Muminović
0 25.09.2023 20:44