Škrijelj: Srebrenica je demografski, ekonomski i međunacionalno devastirana

Srebrenica. Skoro trideset godina nakon završetka rata i dalje važi za jednu od najnerazvijenijih opština u našoj zemlji. Posljedice genocida još dugo će biti vidljive. U svim oblastima. Timovi sa univerziteta u Sarajevu i Tuzli, proveli su obimno istraživanje čiji podaci su prezentovani u Memorijalnom centru u Potočarima, a u okviru druge Međunarodne naučne konferencije o posljedicama genocida. Ovim povodom gost emisije Federacija danas bio je Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

U Srebrenici konferencija o posljedicama genocida nad Bošnjacima

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari danas se održava druga po redu Međunarodna naučna konferencija “Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, politički, demografski i kulturni razvoj Srebrenice (1995-2022).” Konferencija se održava u okviru obi...

Škrijelj ističe da je akademska zajednica željela rasvijetliti zatečeno stanje u Srebrenici nakon 1995. godine i nakon počinjenog genocida.

"Rezultati do kojih su istraživači sa Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli došli su pesimistični. Ovaj prostor je, pored genocida, demografski, ekonomski i međunacionalno devastiran. Želimo usvojiti set zaključaka i plasirati ih donosiocima odluka u BiH, da se briga o Srebrenici i odluke koje će se u budućnosti donositi mnogo više baziraju na činjeničnom stanju", kazao je.

Također je istakao da sa aspekta akademskih istraživanja, može se sigurno reći da su se tragične posljedice genocida na ovim prostorima, odrazile i na demografsku sliku, na ekonomsko stanje, i u konačnici na ukupan život u Srebrenici.

"Želja nam je i težnja ovakvih konferencija da međunacionalni odnosi budu realno istraženi, takvo zlo se ne smije nikad zaboraviti i treba se prevenirati da se nikad ne ponovi na ovim prostorima", zaključio je.

federalna.ba

Rifat Škrijelj
Kanton Sarajevo Univerzitet u Sarajevu Nihad Uk Rifat Škrijelj
0 22.12.2023 12:08
Rifat Škrijelj Sebija Izetbegović
0 19.07.2023 17:37
Rifat Škrijelj poništenje doktorata Sebija Izetbegović
0 25.04.2023 11:59
Sebija Izetbegović zvanje magistra Rifat Škrijelj
0 13.03.2023 14:56