videoprilog Šejle Džindo (Dnevnik 2)

Sinergija triju sarajevskih akademija: Konceptualna izložba u Vijećnici

U sarajevskoj Vijećnici upriličena je konceptualna izložba Akademije likovnih umjetnosti nastala u saradnji s Akademijama scenskih i muzičkih umjetnosti. Svaka oblast je doprinijela događaju na svoj način, a ovu sinergiju tri sarajevske akademije podržao je i UNESCO.

federalna.ba

Vijećnica izložba