Sindikati ponudili rješenje, politika iskazuje potporu zaključcima

Agonija uposlenika koji strahuju za svoje plaće, ali i opstojnost i razvoj dva javna emitera sa sjedištem u Sarajevu ulazi u 18. dan. Računi građanima za struju stižu na adresu bez RTV pristojbe. Priliv novca obustavljen. Rješenje su ponudila dva sidnikata. Politika, uglavnom, jedinstvena u stavovima potpore kada je riječ o usvojenim zaključima koji vode ka kvalitetnom rješenju problema na oba javna emitera. Naravno, svatko iz svoje pespektive, ali jedno je zajedničko - oba javna emitera moraju opstati.

Sindikati dva javna emitera sa sjedištem u Sarajevu, koje čine gotovo 500 uposlenika RTV Federacije i BHRT od Poslovodstava svojih kuća, Elektroprivrede BiH, te Vlade Federacije i Vijeća ministara BiH tražno žurno rješavanje aktualne situacije. Kao rješenje predlažu:

  • Hitno potpisivanje aneksa na dosadašnji Ugovor o naplati RTV takse, odposlovodstva BHRT-a, RTV Federacije BiH i Elektroprivrede BiH u trajanju od šest mjeseci.
  • Razdoblje od šest mjeseci trebalo bi da bude dovoljno da poslovodstva oba javna servisa, nadležne institucije i parlamentarna tijela donesu trajna rješenja.
  • U navedenom razdoblju očekuje se i donošenje proračuna na državnoj i federalnoj razini koji bi trebali osigurati mogućnost kreativnijih rješenja financiranja oba javna servisa do donošenja novog zakona.

Ovi zaključci, poručuju iz Sindikata, osigurat će kontinuitet naplate RTV takse, redovito emitiranje programa oba javna servisa i redovitu isplatu plaća radnicima obje kuće. Poslovodni odbor Radiotelevizije Federacije BiH prihvatio je u cijelosti zajedničke zahtjeve sindikalnih organizacija, dok iz BHRT-a ostaju gluhi na zahtjeve svojih radnika. U iščekivanju odgovora nadležnih institucija i predstavnika izvršne vlasti, potražili smo stav i predstavnika zakonodavne vlasti u Federaciji.

“Mogu uputiti apel da se dosljedno primjenjuje i poštuje zakon i, ukoliko su se radnici i sindikati i jednog i drugog emitera usaglasili u vezi s bilo čime što je u skladu sa zakonom, to može biti jedna od smjernica vodilja menadžmentu, i jednom i drugom, kad je u pitanju ponašanje i postupanje. Krajnje je vrijeme da se svi u ovom procesu uozbilje i da urade ono što je do njih kako bi se ova novonastala situacija riješila”, poručuje Damir Mašić, šef Kluba SDP-a u Zastupničkom domu FBiH.

“Jedino rješenje i najbolje rješenje je da se potpiše aneks ugovora, čini mi se da je to bio prijedlog i sindikata, kako bi se omogućilo zaposlenicima i jedne i druge televizije da imaju plate, a da se ovih šest meseci iskoristi da se uključi ova vlast, prije svega, ministar za promet i komunikacije sa državnog nivoa, i da se ovaj problem riješi sistemski. Klub SDA će u Federalnom parlamentu predložiti amandman na budžet koji bude usvojen da se dodatno izdvoje sredstva kako bi se sanirale finansijske rupe koje postoje u u jednoj, odnosno drugoj televiziji kako bi javni servis nesmetano funkcionisao”, istakao je Mirsad Zaimović, šef Kluba SDA u Zastupničkom domu FBiH.

“Moj stav, kao federalnog zastupnika, jeste na liniji zaključaka, odnosno, prijedloga koje su iznijeli lideri Trojke na sastanku od 12. januara. Ako me pitate direktno za ovaj sindikalni sastanak, bez namjere da arbitriram o reprezentativnosti jednog ili drugog sindikata, prema informacijama koje imam, nezvanično, upitna je reprezentativnost Sindikata BHRT-a. Ne ulazim u arbitriranje, podržavam sve što se radi i što se zaključi a što je na tragu da se ovo izuzetno važno pitanje riješi”, naveo je Dragan Mioković, zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu FBiH.

“Želio bih da pozdravim odluku oba sindikata da se dogovori s Elektroprivredom i da se ide u tom pravcu, jer oba javna RTV servisa su jako bitna za državu Bosnu i Hercegovinu. Smatram da treba izaći ususret i treba sve učiniti da se te dvije institucije, koje su bitne i na simboličnom nivou, a i bitne zato što su u službi svih građana u Bosni i Hercegovini treba da budu da dobiju ravnopravan tretman i da budu tretirane u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima”, poručio je Mahir Mešalić, šef Kluba DF-a u Zastupničkom domu FBiH.

“Meni je drago da su oba sindikata napravila zajedničko saopćenje, odnosno, usaglasila svoje stavove u vezi s prevazilaženjem svih problema i na BHT-u i na Federalnoj televiziji. Mislim da je građanima Bosne i Hercegovine, inače, u duhu demokratskog svijeta, jako bitna opstojnost ova dva javna servisa i raduje me da u narednom periodu pretpostavljam da će doći do potpisivanja aneksa i produženja svega što su tražili i sindikati, a u neko dogledno vrijeme će se morati raditi i na izmjenama samog zakona na državnom nivou”, zaključuje Aljoša Čampara, izaslanik u Domu naroda FBiH (NiP).

Podsjetimo, nakon što je posljednjim danom prosinca prošle godine istekao ugovor Javnih emitera iz Sarajeva sa Elektroprivredom BiH – RTV taksa se u Federaciji ne naplaćuje, a oba emitera su ostala bez osnovnog izvora prihoda. Generalni direktor RTV Federacije Džemal Šabić Aneks ugovora je potpisao je još u listopadu. Istodobno, generalni direktor BHRT-a Belmin

Karamehmedović na ranije usaglašeni aneks ugovora odbija staviti potpis - unatoč pozivima Elektroprivrede BiH, a od jučer i svojih radnika.

federalna.ba

Federalna televizija BHRT sindikati RTV taksa