Sindikat: Očekujemo jači angažman OHR-a u pronalaženju rješenja za opstanak i funkcionisanje BHRT-a

Sindikat: Očekujemo jači angažman OHR-a u pronalaženju rješenja za opstanak i funkcionisanje BHRT-a

Sindikalna organizacija (SO) BHRT-a uputila je otvoreno pismo visokom predstavniku Christianu Schmidtu, Upravnom odboru BHRT-a i generalnom direktoru ove medijske kuće Belminu Karamehmedoviću, u kojem navodi kako niko od političkih subjekata i kandidata u svom programu nema jačanje Javnog servisa emitiranja BiH kao prioritet.

- Počela je izborna kampanja, no niko od političkih subjekata i kandidata u svom programu nema jačanje Javnog servisa emitiranja BiH. ( BHRT-a, Bosanskohercegovačke radio televizije) kao prioritet. Uspostava Korporacije Javnog sistema emitiranja je krucijalna i definisana Zakonom. No Zakon se još  ne primjenjuje. Time bi se osiguralo stabilno funkcionisanje BHRT-a, kao što je predviđeno i Zakonom - navodi se u otvorenom pismu.

Ističe se, istovremeno, da je evidentno nastojanje OHR-a za jačanje institucija države, te da bi bilo poželjno da se međunarodna zajednica uključi i u rješavanje spomenutog problema.

Sindikalna organizacija BHRT-a podsjeća kako je stabilna i neovisna BHRT uvjet za kandidatski status BiH ka eurointegracijama.

U pismu se, također, navodi, da Radio televizija Republike Srpske duguje više od 60 miliona KM Javnom servisu emitiranja BiH, "čime su građani uskraćeni za proizvodnju kvalitetnijeg i raznovrsnijeg programa".

- Mi u Sindikalnoj organizaciji BHRT-a koja je dio Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika BiH, koji broji 2.200 članova, pa smo samim tim i reprezentativni u ovoj medijskoj kući, očekujemo jači angažman OHR-a za pronalaženje rješenja opstanka i funkcionisanja BHRT-a - navodi se u otvorenom pismu, koje potpisuje predsjednik SO BHRT-a Naser Husić.

federalna.ba/Fena

BHRT
FTV BHRT Džemal Šabić Belmin Karamehmedović RTV taksa RTVFBIH
0 28.02.2024 15:41
poslovodni odbor RTVFBiH RTVFBIH BHRT JP Elektroprivreda BiH
0 23.02.2024 19:25
JP Elektroprivreda BiH RTV taksa FTV BHRT
0 23.02.2024 19:21