videoprilog Nađe Ridžić (Federacija danas)

SBK se pridružio UN-ovoj kampanji „Učinimo grad/regiju otpornim na katastrofe”

Klimatske promjene i prirodne katastrofe sa kojima se svijet sve češće suočava traže zajedničko djelovanje u prevenciji i sprečavanju razornih posljedica. Stoga se Srednjobosanski kanton, prvi u Federaciji BiH, pridružio UN-ovoj kampanji pod nazivom „Učinimo grad/regiju otpornim na katastrofe”. Dolazak delegacije italijanske pokrajine Potenza, koja je među vodećima u planiranju preventivnih mjera u sprečavanju katastrofa, nastavak je saradnje započete početkom godine.

Prirodne katastrofe, poput onih posljednjih u Sloveniji, koje su prouzrokovale materijalne štete mjerene milijardama eura, potvrda su potrebe zajedničkog stvaranja preduvjeta za otpornost na katastrofe. Ovu inicijativu do sada je podržalo 630 lokalnih i regionalnih zajednica u svijetu sa oko 440 miliona stanovnika. Uz Srednjobosanski kanton, koji ima usvojenu  Platformu za smanjenje rizika sa jasno utvrđenim aktivnostima, ovu inicijativu podržale su još općine Travnik, Jajce, Kiseljak, Busovača i Vitez.

“Sama saradnja sa Potenzom i svi ovi poslovi koji smo ovu godinu dana radili i ova posjeta kantonalne delegacije Italiji te uzvratna posjeta govori da radimo dobar posao i da smo prepoznati kao dobar partner”, kaže Miroslav Jakić, direktor Uprave za civilnu zaštitu SBK-a.

Zamjenik predsjednika provincije Potenza Michaele Emanuelle Giordano ističe kako njihovo iskustvo može biti korisno da se napravi globalni plan za zaštitu ambijenta.

Uz učenje iz njihovih iskustava, poseban akcent je na pristupu sistemu ranog upozorenja te smanjenju posljedica, ali i pristupu sredstvima evropskih fondova.

“Da zajedno podjelimo iskustva i da nas praktično mentorski provedu kroz daljnje procese kada je u pitanju zaštita, spašavanje i smanjenje rizika”, objašnjava premijer SBK-a Tahir Lendo (SDA).

U ovom procesu, uz Civilnu zaštitu, nezaobilazni partneri su, prije svega, lokalni organi vlasti koji su, sudeći po dosadašnjem iskustvu u prirodnim nesrećama, prvi u odbrani života i materijalnih dobara.

federalna.ba

prirodne katastrofe SBK kampanja