videoprilog Admira Pripoljca (Federacija danas)

Rukometni klubovi u Visokom, Zavidovićima i Maglaju nezadovoljni izdvajanjima Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona za ovu godinu kroz transfer za sport opredjelila je 736 hiljada maraka te se od tog iznosa finansiraju brojni sportski klubovi ali i sportisti pojedinci koji bilježe dobre rezultate. No, sa dobijem iznosima nisu zadovoljni rukometni klubovi iz Visokog, Zavidovića i Maglaja koji su učesnici najvišeg ranga takmičenja u BiH. Kroz inicijativu koju su prezentirali kantonalnim vlastima, nastoje izboriti značajno veći iznos za sve sportske kolektive koji postižu vrhunske rezultate.

Rukometna tradicija u Visokom, Zavidovićima i Maglaju duga je oko sedam decenija, pa nije slučajnost da se elitni rukometni rang igra upravo u ta tri grada. No, to uveliko ovisi i o finansijskim kontrukcijama klubova, koji se finansiraju uz pomoć lokalnih zajednica, sponzora i zarade od prodaje ulaznica.

„Zavidovići, Maglaj i Visoko sa najmanje novca mogu da ostanu u premijerligi a zašto? Mi imamo škole rukometa, mi naše seniorske timove baziramo na domaćem kadru i imamo 2-3 strana igrača koja nisu iz našeg kolektiva i mi sa najmanje finansija ostajemo u ligi“, kazao je Haris Galijašević, član UO RK Krivaja Zavidovići.

„Sigurno da za neku, mirnu, staloženu i okej sezonu nam treba između 200-250 hiljada maraka i mislim da bi nekih otprilike 50-tak hiljada maraka razrahatilo i rasteretilo naše funkcionisanje i naše budžete korona je uradila svoje prethodne dvije godine svi smo kuburili sa sponzorima sa gledaocima, većinom smo se bazirali na općinu“, poručuje Faris Habibović, generalni sekretar RK Maglaj.

No, ove godine, od 736 hiljada maraka koliko je Kantonalna vlada opredjelila u Transferu za sport, za ova tri kluba pripalo je otprilike od tri do pet hiljada maraka.

„Naše manifestacije su najbolje u kantonu jer gledajući druge kantone sarajevski, srednjobosanski kanton u odnosu na ono što mi dobijamo 4-5 hiljada je mizerno“, govori Haris Galijašević, član UO RK Krivaja Zavidovići.

Sa problemima u radu upoznali su premijera kantona i resornog ministra. Njihove zahtjeve smatraju opravdanim s obzirom na njihove rezultate. Obećavajuće su najave da će se narednom periodu posebna pažnja obratiti na premijerligaše.

„Očekujemo da bi moglo doći do rebalansa budžeta za ovu godinu u tom smislu povećanja transfera za sport kako bi dodatno pomogli rad klubova koji se takmiče na najvišem državnom rangu“, smatra Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Kako sa dobijenim iznosom navedeni rukometni klubovi nisu zadovoljni, pokrenuli su inicijativu da se status premijerligaša posebno vrednuje,  a to bi koristilo i drugim klubovima koji imaju ili steknu taj status.

„Mi kao grupa želimo da naprave kriterije da budu ovi premijerligaši nebitno da li su rukomet, košarka nogomet da odvojimo od ostalih i mislim da trebaju biti priznati i sa druge strane bilo ko od nas ode u Evropi i fudbal i košarka i rukomet da bude posebno nagrađen nekim kriterijem koji će to vlada ZDK donijeti“, poručuje Emir Bešlagić, predsjednik RK Bosna Ekoenergija Visoko.

Kako tvrdi resorni ministar, osvrnuvši se na činjenicu da se iz budžeta kantona finansira više od 400 klubova, navedeni zahtjevi u narednom periodu bit će proslijeđeni nadležnoj komisiji i u kriterijima bi se moglo naći rješenje za  klubove sa statusom premijeligaša.

„U okviru finansiranja od strane budžeta to ide od stipendiranja najboljih i vrhunskih sportista koji osvajaju medalje na svjetskom i evropskom prvenstvu i olimpijadi, imamo kotizacije klubova pa invalidni sport to je naravno teško izbalansirati ali u svakom slučaju osnovno mjerilo  za ministarstvo i komisiju bit će kvalitet i uspjesi na polju sporta“, rekao je Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu ZDK.

Jedna od novina svakako bi trebala biti i kontrola rada klubova koji egzistiraju na području Zeničko-dobojskog kantona od ovlaštenog inspektora. No i dalje ostaje mnogo posla da bi se situacija u oblasti sporta popravila, a za to će morati biti iznađena i adekvatna zakonska rješenja.

federalna.ba

ZDK rukometni klubovi