videoprilog Mirne Ždralović (Dnevnik 2)

'Respiratori': Tužilaštvo traži veće kazne, odbrana ukidanje presude

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je ukidanje prvostepene presude u oslobađajućem dijelu Fadilu Novaliću i ostalima za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa, dok su odbrane zatražile ukidanje presude u osuđujućem dijelu, oglašavanje Suda nenadležnim ili otvaranje pretresa pred Apelacionim vijećem Državnog suda.

Džermin Pašić, državni tužilac, naveo je da je ovo jednostavan postupak u kojem su dokazane koruptivne radnje optuženih, te da se iz prvostepene presude stiče dojam da je prilikom odlučivanja postupljeno na način da se ide linijom manjeg otpora.

Pašić se u obrazloženju žalbe bavio oslobađajućim dijelom optužnice u odnosu na Jelku Miličević, bivšu federalnu ministricu finansija. Ona je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi, javlja Detektor. 

Kazao je da je postupak obilježen nepravilnim primjenama Krivičnog zakona, navodeći kako je Sud BiH zanemario dužnost vještaka da dostavi izvještaj za Informaciju o aktivnosti Vlade Federacije od 30. aprila 2020. godine.

- Odbrana je predložila vještačenje, Sud prihvatio prijedlog, ali on nije proveden - naveo je Pašić, dodajući da je tokom postupka navođeno kako vještaci odbijaju vještačenje. Kazao je da ovo nije smjelo ostati nerazjašnjeno.

Obrazlažući žalbu, kazao je da je nepravilnom primjenom zakona Tužilaštvu bilo ograničeno zastupanje optužnice.

Naveo je da je povreda Krivičnog zakona dovela do nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pri čemu je Sud nepotpuno, a potom i pogrešno, utvrdio činjenično stanje, navodeći da kazna nije pravilno odmjerena.

Vasvija Vidović, braniteljica Fadila Novalića, bivšeg premijera Federacije, navela je da je većina članova Sudskog vijeća donijela oslobađajuću presudu, ne obrazlažući za koja djela.

- Oslobađa se za krivično djelo pranje novca, bez činjeničnog opisa, čime su doveli nas u situaciju da ne možemo utvrditi da li je presudom prekoračena optužba - kazala je Vidović, navodeći da je presuda nerazumljiva.

Ona je rekla da je Novalić optužen kao saizvršilac u zloupotrebi položaja, iako takvo nešto ne proizlazi iz presude, navodeći da kroz presudu proizilazi pomaganje.

- Izreka presude protivrječna je obrazloženju presude - kazala je braniteljica, navodeći da je presuda zasnovana na dokazima koji nisu provedeni, ali je i vidljivo da je većina članova Sudskog vijeća značajno prekoračila optužbu u obrazloženju presude.

Kazala je da je u ovom predmetu povrijeđeno pravo presumpcije nevinosti, te da je u javnosti uslijedila neviđena hajka prema njenom branjeniku.

Nina Karačić Brković, druga braniteljica Novalića, kazala je da je bivši premijer bio supotpisnik naloga za isplatu, pri čemu je prebacivanje sredstava bila zakonita i opravdana radnja za koju je trebao biti oslobođen, kao i optužena Miličević.

Kazala je da je Sud prvostepenom presudom utvrdio da su nabavkom respiratora uskraćeni pacijenti, pri čemu su teži vjerovatno životno ugroženi, dodajući da o tome nisu govorili ni vještaci Tužilaštva tokom postupka.

- Sudi se ljudima za uspješno obavljen posao. Niko od veleprometnika nije imao respiratore i niko u tom periodu nije uvezao 100 respiratora, osim ‘F.H. Srebrena malina' - kazala je Karačić Brković.

Novalić je optužen sa Fahrudinom Solakom, suspendiranim direktorom Federalne uprave civilne zaštite, Fikretom Hodžićem, direktorom firme “F.H. Srebrena malina” , kao i samom firmom, te Jelkom Miličević.

Mirna Avdibegović je tokom iznošenja žalbi navela da je Fikret Hodžić, njen branjenik, osuđen za krivično djelo koje mu nije stavljeno na teret i za koje se nije mogao braniti.

- On je osuđen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, pri čemu presuda ne sadrži obrazloženje zašto se osuđuje za nešto za šta nije terećen - kazala je Avdibegović, navodeći kako je jasno da je u pitanju prekoračenje.

Ona je rekla da je Sud morao provjeriti stvarnu nadležnost u pogledu ispitivanja zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, navodeći da su ova krivična djela propisana entitetskim zakonima, te da postoje razlike u pismenom otpravku presude u odnosu na izreku, na šta je ukazala u žalbi.

Marsela Bajramović je navela da se Tužilaštvo najmanje žalilo na dio u odnosu na Fahrudina Solaka, dodajući da ostaje kod pismenog odgovora na žalbu, što je učinio i Mirza Dževdetbegović, branilac “F.H. Srebrena malina”.

Senka Nožica, braniteljica Miličević, kazala je kako je tužilac govorio o vještaku informatičke struke, navodeći da je to jedina radnja dokazivanja, zanemarujući da se Sud pozvao na svjedoke i materijalne dokaze koje je Odbrana ponudila.

- Ja sam zvala vještake koji su rekli da ne smiju da vještače - navela je Nožica.

Ona je kazala kako tužilac u svojoj žalbi u jednom dijelu navodi da je optužena znala šta se nabavlja, a potom da nije znala, pitajući se kod koje teze ostaje tužilac i predlažući odbijanje žalbe Tužilaštva i potvrdu oslobađajuće presude.

Tužilac Pašić je u odgovoru na žalbe Odbrane naveo da smatra kako se tokom iznošenja žalbi govorilo o većini sudija, što je po njemu uvreda Suda.

- Ti termini nisu slučajni, oni su zloupotrijebljeni, a izdvojeno mišljenje nije dio presude - naveo je Pašić, dodajući da je suđenje pred ovim sudom bilo prioritetno, te da intencija zakonodavca ne može biti ponovno suđenje.

Staniša Gluhajić, predsjedavajući Apelacionog vijeća, kazao je da će odluka po žalbama biti donesena u razumnom roku.

federalna.ba/Fena

presuda žalbe Fadil Novalić i drugi
presuda policijski službenik Sarajevo
0 20.02.2024 10:14
presuda Zvornik Sud BiH
0 19.02.2024 07:59
bivši pripadnici HVO zločini u Mostaru presuda
0 07.02.2024 16:22
Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH žalbe
0 07.02.2024 08:55