videoprilog Dragane Rajić (Federacija danas)

Rekordna godina kada su u pitanju uplate poreznih obveznika

U vrijeme teških ekonomskih, političko-socijalnih i zdravstvenih prilika u našoj zemlji, Porezna uprava Federacije može se pohvaliti da posluje izuzetno dobro. Prošla godina za ovu instituciju bila je rekordna kada su u pitanju uplate poreznih obveznika, koje iznose više od 5 milijardi i 600 miliona KM.

S obzirom na to da kapacitet poreskog sistema određuje kapacitet države, redovnim uplatama poreza poreski obveznici su širili, povećavali i jačali državni kapacitet i tako doprinosili obezbjeđivanju uslova za bolji život svih građana.

“To je do sada najveći izns uplaćenih javnih prihod iz nadležnosti Porezne uprave otkad postoji. Ako kompariramo uplate javnih prihoda u ovoj i prethotnih godina, možemo zaključiti da je i naplata javnih prihoda u 2021. godini veća u odnosu na prethodnu za nešto više od 485 miliona ili u prcentima 9,44”, navodi Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH.

Punjenje državne kase obezbijeđeno je i povećanjem broja fiskalnih uređaja, broja prekršajnih naloga, kao i duga po nalozima za plaćanje. Iz Federalne porezne uprave poručuju da će nastaviti aktivnosti na smanjenju sive ekonomije i povećanju poreske discipline.

“Pozivamo porezne obveznike da pravovremeneo i blagovremeno izvršavaju svoje porezne obaveze jer je to najsigurniji način njihovog poslovanja i puno je bolje da novac koji bi eventualno izdvajali za plaćanje novčanih kazni ili kamata usmjeravaju za svoj razvoj, za svoje investicije i za isplatu plaća radnicima”, ističe Isović.

Isović ističe posebnu zahvalnost građanima koji su u 2021. godini dostavili više od 1.000 prijava i svojim informacijama pomogli u otkrivanju raznih oblika nepravilnosti. Stoga, PUFBiH poziva građane da prijave nepoštovanje poreskih zakona, zapošljavanje neprijavljenih radnika, neizdavanje fiskalnih računa i druge koruptivne radnje.

federalna.ba

Poreska uprava FBiH
Šerif Isović Poreska uprava FBiH Federacija danas
0 15.01.2021 17:38