Prilog: Maida Alić

Rebalans budžeta FBiH dobio zeleno svjetlo i u Domu naroda

Nakon Zastupničkog i Dom naroda Federalnog parlamenta na  vanrednoj sjednici usvojio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama zakona o budžetu Federacije BiH. Rebalans budžeta u iznosu od 6,9 milijardi maraka predložila je Vlada, a ključni razlozi su na prvom mjestu otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u budžetu i Zakonu o izvršavanju budžeta, nastalih posljedično usvajanjem amandmana na ovogodišnji budžet. Zatim potrebno je osigurati sredstva za realizaciju izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija odnosno povećanju za  3,9 posto od maja ove godine. Ministar finansija Toni Kraljević naglašava kako je još jedan važan razlog kretanje kamata na evropskom tržištu. Za isplatu dječijih doplataka nedostaje 15,6 miliona što će rebalansom biti namireno:

“Dolazimo do Fonda solidarnosti , na ovoj stavci je 10 miliona.”

Za opoziciju “ovo nije razvojni nego osvetnički budžet”, kazala je delegat SDA u klubu Bošnjačkog naroda Aida Obuća. Vrlo slične diskusije su bile o rebalansu i u mandatu prethodne Vlade, kaže Damir Marjanović delegat Kluba Hrvatskog naroda iz Pokreta za nove generacije i konstatuje da “ne vidi neku promjenu kada je u pitanju aktuelna vlada”. Delegat SDP-a u Bošnjačkom klubu Irfan Čengić kritikovao je način raspodjele novca nižim nivoima vlasti. Iz opozicije su optužili Vladu da je određenim općinama uskratila novac za projekte, konkretno općini Cazin nisu dodijeljena sredstva za izgradnju bazena jer je na čelu općine Nermin Ogrešević predsjednik NESS-a stranke koja je napustila vladajuću koaliciju. Dopremijer Vojin Mijatović odbacio je tvrdnje da se “svete Krajini”. Data je saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije za 2023. godinu, te Fonda solidarnosti.  Razlozi za donošenje rebalansa Zavoda jesu povećanje prihoda iz budžeta Federacije te aktiviranje tekuće rezerve. Ukupni prihodi Zavoda iznose 263,7 miliona maraka a toliki su i rashodi, najveća stavka su lijekovi i zdravstvene usluge. Direktorica Zavoda Vlatka Martinović je pozvala delegate da podrže inicijativu da se “dio sredstava od PDV-a preusmjeri na zdravstveni sistem u Federaciji BiH”.   

rebalans rebalans budžeta budžet proračun rebalans proračuna
Skupština TK budžet
0 21.02.2024 15:35
Vlada TK budžet proračun
0 13.02.2024 17:32
Toni Kraljević budžet proračun
0 25.01.2024 18:40
Dom naroda Dom naroda FBiH budžet proračun
0 25.01.2024 18:31