Razvoj Bosne i Hercegovine nakon nezavisnosti

Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centar za međunarodnu politiku i postkonfliktna istraživanja povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju „Društvo i država nakon nezavisnosti“.

Cilj konferencije je ne samo istražiti razvoj Bosne i Hercegovine nakon nezavisnosti u području politike, ekonomije, socijalne politke, sigurnosti, kulture, medija i međunarodnog prava nego i s trodecenijskim historijskim odmakom propitati izazove s kojima su se društvo i država susretali na putu nezavisnosti, tokom agresije i poslije.

Namjera je također raspraviti o načinima na koje Bosna i Hercegovina može doprinijeti raspravama o regionalnoj i međunarodnoj politici, procesima izgradnje mira i države, integraciji u EU i NATO, te kakvi su pogledi regionalnih aktera na bosanskohercegovačku politiku i društvo.

Fakultet političkih nauka tradicionalno, na taj način, obilježava 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ove godine je to konferencija sa šest panela, uključujući jedan regionalni.

Prof. dr Dragan Đukanović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu:

( Dunja Jelovac )

 

Otvoreni program