Ram za sliku grada: Ključ

Ključ je mali, živopisni grad koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u Bosanskoj krajini,  u najjužnijem dijelu Unsko-sanskog kantona.

Ime je dobio zahvaljujući svom geostrateškom i dominirajućem položaju nad svojom okolinom.

Na području Općine Ključ nalaze se izvori rijeka Sane, Sanice i Ribnika, koje imaju izuzetan potencijal za ribolov.

Općina Ključ predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom.Sa turističkog aspekta raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za razvoj raznih vidova turizma kao što su: lovni, ribolovni, avanturistički i kulturno-historijski.

Pripremila Alma Jusubasić