Radnici u Kantonu Sarajevo 14. decembra izlaze na proteste
(Izvor: Ilustracija)

Radnici u Kantonu Sarajevo 14. decembra izlaze na proteste

Koordinacija sindikata, koji zastupaju više od 25.000 radnika koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo u srijedu je donijela odluku o održavanju protesta 14. decembra.

Na protestnom skupu će radnici iz osnovnih i srednjih škola, predškolskih, visokoškolskih i ustanova kulture, nauke i socijalne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova i organizacionih jedinica Uprave policije, zavoda i organa državne službe, javnih komunalnih preduzeća i javnih ustanova zdravstva iskazati opće nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Kantona Sarajevo po pitanjima poštivanja Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, povećanja plata radnicima u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022.

Protesti će biti održani iduće srijede u terminu od 10 do 11 sati u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, u parku ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

O ostalim informacijama javnost i članstvo sindikata će biti upoznati na konferenciji za novinare koja će se održati 9. decembra u 10 sati u Domu sindikata u Sarajevu.

Koordinaciju sindikata čini osam sindikata: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat Univerziteta u Sarajevu, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, Sindikat srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.

federalna.ba/AA

Radnici Kanton Sarajevo protesti