Radetu Grujiću šest godina zatvora za silovanje kod Zvornika
(Izvor: BIRN BiH)

Radetu Grujiću šest godina zatvora za silovanje kod Zvornika

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Radeta Grujića na šest godina zatvora zbog silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine, javlja detektor.ba.

Grujić je osuđen za zločin protiv čovječnosti i proglašen je krivim da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo Teritorijalne odbrane Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju u kući gdje je bio zatočen veliki broj civila.

U presudi se navodi da je od kraja maja do početka juna 1992. u kućama u Liplju bio zatvoren veliki broj civila koji su fizički i psihički zlostavljani, a koje su nezakonito držali pripadnici jedinice “Bijeli orlovi” i čete Snagovo, i da je više žena silovano.

Kako je rekla predsjednica Sudskog vijeća Tanja Curović, Sud je sve izvedene dokaze pažljivo razmotrilo i van svake razumne sumnje utvrdio da je Grujić počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

Vijeće je utvrdilo da je optuženi bio pripadnik čete Snagovo, a što ni za Odbranu nije bilo sporno. Sutkinja je navela da je njemu bilo poznato postojanje širokog i sistematičnog napada, kao i da su civili kamionima prebačeni u kuću u Liplju gdje su boravili od 25. maja do 2. juna 1992.

Ona se pozvala na iskaze svjedoka koji su potvrdili da je Grujić viđen u blizini te kuće, a oštećena A-3 ga je vidjela i prepoznala.

“Vijeće je vanrazumne sumnje utvrdilo da je neutvrđenog dana, nakon što je prinudno dovedena u kuću A-3 silovana. Ona je detaljno opisala da je silovana više puta, a da je optuženi silovao jednom. Vijeće je njen iskaz cijenilo kao uvjerljiv, jasan i nedvosmislen”, kazala je Curović.

Sutkinja se osvrnula i na nastojanje Odbrane da osigura alibi optuženom time da je bio u Srbiji, ali iz dokumentacije proizilazi da je on u Srbiju otišao u julu. Ona je dodala da su svjedoci potvrdili da je Grujić viđan u blizini kuće u Liplju.

Prilikom odmjeravanja kazne, Sudsko vijeće je kao olakšavajuću okolnost cijenilo da je optuženi porodičan čovjek, otac dvoje djece te da je u vrijeme počinjenja djela imao 25 godina, kao i da nije osuđivan.

Kao otežavajuće okolnosti, Vijeće je cijenilo bezobzirnost i psihičke posljedice koje je ovo djelo ostavilo na oštećenu.

Sud je djelimično usvojio imovinskopravni zahtjev oštećene te je naloženo Grujiću da joj isplati 10.000 KM nakon što presuda postane pravosnažna.

“Sve njene posljedice i dužinu trajanja boravku u kući, Vijeće je utvrdilo da ne može biti samo odgovornost optuženog, zbog toga je Vijeće djelomično uvažilo njen zahtjev”, pojasnila je Curović i dodala da se za preostali dio zahtjeva oštećena upućuje na parnicu.

Grujiću će u kaznu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od februara prošle godine i doneseno je rješenje kojim mu je ova mjera produžena.

Suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

federalna.ba/BIRN BiH

Sud BiH Rade Grujić
Selmo Cikotić Bugojno Sud BiH
0 02.04.2024 13:00
Sud BiH optužnica Veljko Brajić
0 01.04.2024 13:52
Zulfikar Ališpago Trusina Sud BiH
0 29.03.2024 12:52
Sud BiH Milorad Dodik Miloš Lukić suđenje
0 25.03.2024 09:52
Tužilaštvo BiH Sud BiH
0 22.03.2024 12:25