Puračko ćaskanje

Kulturno umjetničko društvo „Puračić“ je 2014.godine pokrenuo projekat pod nazivom „PURAČKO ĆASKANJE“ , priprema puračkog tradicionalnog jela – ćaske, uz razgovor i druženje, a u cilju zaštite i promoviranja tradicionalnog jela Puračića- Puračke ćaske.koja je još 2020 upisna na Listu nematerijalne kulturne bastine BiH,  a samim tim i na Preliminarnu listu UNESCO Svjetske baštine.
Ovogodišnje 9. Puračko ćaskanje održat će se na izletištu Ljuštak od 10 do 16 sati u nedjelju 25.septembra.
Tema okruglog stola je “Ćaskanje o zdravoj prehrani” na kome će, između ostalih, učešće uzeti profesori sa Tuzlanskog i Osječkog Univerziteta.
- Prof dr. Drago Šubarić Prorektor sveučilišta Josip Juraj Strossmayer - Osijek
- Prof dr. Kadrija Hodžić – Ekonomski fakultet u Tuzli
- Prof dr. Midhat Jasic – Tehnološki fakultet Tuzla
- Prof dr. Nizama Salihefendić – Medicinski Fakultet Tuzla
- Prof.dr. Muharem Zildžić
- Ministrica zdravstva u Vladi TK dr. Dajana Čolić

 Sa predsjednikom KUD-a “ Puračić” mag.Hazimom Osmanovićem razgovarala Alma Jusubašić.