videoprilog Samira Pašalića (Federacija danas)

Publikacija “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine” promovisana u Sarajevu

Publikacija “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine” promovisana je danas u Memorijalnom centru Kovači u Sarajevu. Izdavanjem i promocijom publikacije Fond Memorijala Kantona Sarajevo započeo je s realizacijom projekta “Edicije Memorija”.

Ovaj jedinstveni naučno – istraživački rad sistematično, objektivno i naučno – utemeljeno opisuje strategijsko i operativno djelovanje vojnih i političkih struktura Republike Srpske, kampanju snajperskog djelovanja i svakodnevnog granatiranja Sarajeva, teroriziranje, ubistva i ranjavanja civila, logore i druge zločine.

Istraživačica Centra za postkonfliktna istraživanja i autorica publikacije “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine” Erna Mačkić naglašava da ovaj istraživački rad može poslužiti u aspektima tranzicione pravde, suočavanja s prošlošću, dokumentovanja istine na osnovu sudski utvrđenih činjenica, te zaustavljanju negiranja onog što su građani Sarajeva preživjeli tokom najduže opsade jednog grada u modernoj historiji.

Navodi da s obzirom na koliko se u BiH ne priznaju sudski utvrđene činjenice, naučno istaživački radovi su dobra osnova i za obrazovne kurikulume i za mlade generacije da saznaju istinu o onome što je utvrđeno svjedočenjima, materijalnim dokazima, vještačenjima na Sudu u Haagu.

Direktor Fonda memorijala KS Ahmed Kulanić naglašava da je publikacija “Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine” prva knjiga objavljena u okviru projekta “Edicije Memorija”, a koji je prošle godine pokrenuo Fond memorijala KS.

- Planiramo da u okviru ovog projekta izdamo 100 knjiga iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se o jednom faktografskom pristupu gdje mi valorizacijom naučno – istraživačkog rada želimo da pokažemo ono što se zaista dešavalo u BiH u periodu agresije na Republiku BiH. Publikacija na sistematski način prikazuje tok agresije na Sarajevo, a sve je potkrepljeno činjenicama iz presuda – kazao je.

Publikacija će biti izdata na bosanskom i engleskom jeziku, tako da će ona naći svoj put i van BiH, u naučnoj i akademskoj zajednici.

Kulanić dodaje da su u toku pregovori o izradi monografije “sarajevskih ruža”, u kojoj će biti identificirana sva mjesta masovnog stradanja građana Sarajeva, a potom i naučno verificirana. Projekt će biti proširen sa svim mjestima masovnog stradanja građana Sarajeva, koja ne spadaju pod definiciju “sarajevske ruže”.

federalna.ba/Fena

Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine publikacija promocija
Mirjana Micevska knjiga promocija
0 05.09.2022 21:01
Dževad Karahasan Uvod u lebdenje roman promocija
0 30.06.2022 19:00
knjiga promocija BiH muzika
0 16.06.2022 16:14
Dario Mehmedović promocija Muhamed Mujić Mostarska zlatna kopačka
0 17.05.2022 10:25
promocija muzički spot Tuzla
0 13.05.2022 14:09