videoprilog Hane Porić (Dnevnik 2)

PSBiH: Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH vraćen Komisiji na ponovno razmatranje

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić, vratio Ustavnopravnoj komisiji tog doma na ponovno razmatranje i dostavljanje novog izvještaja.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, koja nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona.

Predlagač zakona Denis Zvizdić (NIP) je tokom diskusije kazao da je više razloga zašto smatra da je ovaj zakon potreban.

Po njegovim riječima, BiH je jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema Vrhovni sud ili instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu, a u smislu tijela koje će biti zaduženo za ujednačavanje sudske prakse.

Zvizdić je naveo da je potreba uspostave Vrhovnog suda jasno definisana i u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU. To je, dodao je,  prioritet 4e kojim je jasno precizirano da BiH mora garantirati institucionalnu pravnu sigurnost svim građanima na teritoriji cijele države, na način da se uspostavi pravosudno tijelo kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, je odbijen.

Poslanici su usvojili negativno mišljenje Komisije za saobraćaj i komunikacije, koja nije podržala principe predloženog zakona, pa se u skladu sa odredbama Poslovnika Predstavničkog doma, zakon smatra odbijenim.

Članovi Komisije koji su glasali protiv principa ovog zakonskog prijedloga su kao razloge naveli protivljenje odredbama kojim se omogućava  neograničeni broj mandata članovima Uprave i Vijeća Agencije, kao i to da Agencija može osnivati privredna društva.

Poslanici su, izjašnjavajući se u drugom krugu glasanja, usvojili principe  Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na prijedlog Kolegija Doma, usvojen je i zaključak da se amandmanska faza za predloženi zakon skrati na pet dana, s obzirom na to da se radi o reformskom zakonu koji je bitan za evropski put BiH.  

Predstavnički dom je, između ostalog, usvojio nekoliko izvještaja, prihvatio nekoliko poslaničkih inicijativa, te dao saglasnost za ratifikaciju dva međunarodna sporazuma.

federalna.ba/Fena

PSBiH Denis Zvizdić