Promovisan katalog posvećen djelu slikara Ismeta Mujezinovića

Nacionalna i univerzitetska biblioteke Bosne i Hercegovine promovisala je katalog Restauracija i konzervacija umjetničkih djela grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH-ISMET MUJEZINOVIĆ.

Riječ je o izuzetno vrijednom izdavačkom poduhvatu koji svojim bogatstvom obuhvata plakate, kalendare, razglednice, grafičke mape, kataloge izložbi, fotografije poznatih ličnosti i sl. Na ovaj način prezentirana je umjetnička slika svestranog velikana Ismeta Mujezinovića -urbani pejzaž bosanske mahale ,sokak sa lokalnim arhitekturnim specifikumom 18. i 19. stoljeća.

Zbog neprocjenjive osobnosti samog umjetnika i iznimne važnosti njegovog djela kao i lošeg stanja u kojem se slika nalazila ,NUB BiH je inicirala potpuni konzervatorsko-restauratorski poduhvat. Tako u ovom katalogu, pored uvodnog teksta koji nam donosi detalje iz života i umjetničkog angažmana Ismeta Mujezinovića pod nazivom “Ismet Mujezinović: od jasnog crteža do poetskog realizma” mlade autorice Alme Mešić (magistrice historije umjetnosti i bibliotekarstva), moguće je do u detalj pratiti restauraciju i konzervaciju slike kroz tekst “Postupak restauracije i konzervacije restauratora kao primjera dobre prakse– slika Ismeta Mujezinovića” restauratora magistra Sanjina Lugića.

Pored ove Grafičke zbirke NUB BiH posjeduje još građe koja govori o Mujezinoviću i ilustrirana je njegovim crtežma.Predstavljena je u dijelu kataloga pod nazivom ,,Bibliografija radova Ismeta Mujezinovića i o Ismetu Mujezinoviću ” koja na jednom mjestu nudi svim zainteresiranim istraživačima naučnim radnicima te ljubiteljim lika i djela ovog slikara detaljan ispis građe.

Isamet Mujezinović je bio ne samo vrlo plodonosan umjetnik crteža i slikar već i prvi urednik “Fronte”, jedan od idejnih začetnika Škole za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Udruženja likovnih umjetnika BiH,član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu ,Akademije nauka i umjetnosti BiH te prvi dobitnik nagrade AVNOJ-a za slikarstvo.

Uz promociju ovog kataloga, predstavljena je i restaurirana slika Ismeta Mujezinovića te izložba nekoliko slika i eksponata Edina Numankadića i Džeke Hodžića,koju su umjetnici poklonili NUBBiH obogaćujući fond Grafičke zbirke nastradale u proteklom ratu.

Za Radio Federacije o značaju ovog projekta Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, govori direktor dr. Ismet Ovčina

Otvoreni program