videoprilog Samre Tufek (Federacija danas)

Promovirano deset policajaca SIPA-e

Deset kadeta koji su završili policijsku obuku prvog stepena stekli su čin policajac, a svečanom zakletvom su preuzeli rad u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, odnosno SIPA-i. Ovo je, inače, 18. svečana promocija kadeta koji su obuku prošli u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

federalna.ba

SIPA kadeti Mostar
festival komedije Mostarska liska Mostar Nikolina Friganović Ljubiša Savanović
0 19.05.2024 10:39
Mostar NiP skeneri izbori
0 18.05.2024 17:39
CIK BiH SIP BiH Mostar skeneri
0 18.05.2024 12:15
studenti Mostar kompostiranje
0 17.05.2024 11:16