Promovirana knjiga 'Ja, Bosanac' autora Aleksandra Kneževića

Promovirana knjiga 'Ja, Bosanac' autora Aleksandra Kneževića

U Sarajevu je danas održana promocija knjige „Ja, Bosanac“ autora akademika prof.dr. Aleksandra Kneževića u organizaciji Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“.

Na početku promocije prisutnima se u svojstvu medijatora obratila akademkinja prof.dr. Zehra Dizdarević koja je govorila o biografiji autora akademika prof.dr. Aleksandra Kneževića kao i značaju njegove knjige koja na argumentiran način afirmira bosanstvo kao nacionalnu kategoriju.

Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ prof.dr. Suad Kurtćehajić je ukazao na najvažniju temu koju autor obrađuje u svojoj knjizi  a koja se tiče bosanske nacije podvlačeći da je posebno važno razlikovati narod i naciju, te da narod čini zajednica koju karakterišu zajednički običaji, kultura, porijeklo, jezik itd, dok je nacija kategorija vezana za državu i označava pripadnost državi. I u tom smislu BiH ima više naroda ali samo jednu bosansku naciju. Sličnih primjera je mnogo ali je najeklatantniji Švicarska čiji stanovnici su nacionalno Švicarci a etnički Nijemci, Francuzi i Italijani. U SAD ima stotine naroda koje najčešće određuje porijeklo ali je jedna američka nacija. Jako je važno da se u BiH sve više afirmiše pojam Bosanac koji označava pripadnost BiH kao državi ne osporavajući etničku pripadnost svakog Bosanca.

Promotor akademik prof.dr. Izet Mašić  ie istakao da je osnovna autorova teza  da „svaka država, pa tako i BiH ima budućnost samo kao građanska država, po konceptu koji treba postepeno uvoditi, a pri tome ne isključujući bilo koje identitete“. Te da svaki građanin BiH treba pripadati jednoj   bosanskoj naciji, bez gubitka osjećaja etničke pripadnosti. Bosansko-hercegovački narod je prije više od 25 godina podijeljen u tri etničke grupe a svakoj grupi data su nacionalna (državna) obilježja BiH, Hrvatske i Srbije - što je podvala političara, bez reakcije onih kojima je podvaljeno. Suština građanske države je izražena etnokulturalnošću. Sintagma „konstitutivni narodi“ koju rabe političari (stranački liferi) i njihovi predstavnici u vladajućim institucijama je isprazna i više od 25 godina politika BiH zloupotrebljava pogrešan prijevod „constituent people“ iz Dejtonskog ustava, čiji original je sporan, jer ga građani nisu nikad ni vidjeli, a takav je zbog „neznanja prevodilaca ili je svjesno tako preveden po nečijoj instrukciji“.

Na kraju promocije prisutnima se obratio autor knjige akademik prof.dr. Aleksandar Knežević koji ima specifičan način posmatranja. U državi on vidi prvo administrativno-organizacione jedinice u kojima žive građani, a tek zatim građane koji mogu biti bosanski Bošnjaci, bosanski Hrvati, bosanski Srbi i drugi. Njihova etničnost je njihova privatna stvar, saopćeno je iz Akademije.

federalna.ba/Fena

Sarajevo Ja, Bosanac Aleksandar Knežević Bosanska akademija nauka i umjetnosti 'Kulin ban'
Sarajevo Istočno Sarajevo voda
0 07.08.2022 19:05
SFK 2000 Sarajevo BiH sport fudbal nogomet
0 07.08.2022 12:25
Bentbaša Cliff Diving Bentbaša sport Sarajevo BiH Mustafa Šarić Zenica
0 06.08.2022 19:05
Fićo Fiat-Fićo fest Sarajevo
0 06.08.2022 13:28
folklor Sarajevo festival
0 05.08.2022 13:38
turisti Sarajevo turizam
0 05.08.2022 09:36