videoprilog Samira Pašalića (Federacija danas)

Promovirana knjiga 'Državnost BiH u XX i XXI stoljeću'akademika Mirka Pejanovića

Knjiga "Državnost Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću", akademika Mirka Pejanovića promovirana je danas u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

O knjizi koja donosi sažetu društveno-historijsku i politološku sintezu prijelomnih perioda i izazova u razvoju državnosti Bosne i Hercegovine, govorili su akademik Ivan Cvitković, prof. dr. Asim Mujkić i prof. dr. Husnija Kamberović.

Budući da promociji iz objektivnih razloga nije bio u prilici prisustvovati inozemni član ANUBiH prof. dr. Robert Donia, pročitan je njegov pisani osvrt u kojem, uz čestitke akademiku Pejanoviću, ističe kako njegova najnovija knjiga predstavlja vrijedno naučno štivo koje afirmira bh. državnost, te svedoči o odanosti demokratskoj, nezavisnoj i suverenoj državi BiH.

Značaj autorovih uvida u elemente državnosti BiH i teza koje on zastupa, podcrtali su i promotori – Cvitković, Mujkić i Kamberović, podsjećajući na temeljne vrijednosti za koje se akademik Pejanović zalaže, a koje se ogledaju u privrženosti cjelovitosti BiH, temeljenoj na vrijednostima ZAVNOBiH-a.

Autor knjige, kako su kazali, BiH vidi kao multinacionalnu zajednicu, naglašavajući imperativ njenog ulaska u članstvo Evropske unije i NATO-a, te insistirajući na njenom ravnomjernom ekonomskom razvoju, oštro se suprotstavlja nacionalizmu kao negaciji države BiH.

Knjiga, istovremeno, nudi perspektivu koja se temelji na ravnopravnosti bh. naroda i građana, procesu pomirenja i jačanja povjerenja, a u oblasti političkog sistema, pledira za jačanje parlamentarne demokratije, kao i regionalne i lokalne samouprave.

Među vrijednostima za koje se autor zalaže su - antifašizam, kultura zajedničkog življenja, eliminacija govora mržnje iz javnog prostora, ravnopravnost spolova i druga civilizacijska i demokratska dostignuća.

Prema riječima promotora, akademik Pejanović kao neposredni akter političkih događanja 90-tih godina prošlog stoljeća (član ratnog Predsjedništva RBiH) svjedoči o dramatičnim zbivanjima u BiH i Sarajevu u vrijeme borbe za opstanak i očuvanje bh. državnosti.

Pejanovićeva knjiga, kako je rečeno, predstavlja kompleksnu studiju razvoja historijskih i političkih procesa razvoja moderne državnosti i političkog subjektiviteta BiH i nudi pregled/analizu pravnih institucionalnih aranžmana koji su te procese pratili u kontinuitetu od zasjedanja ZAVNOBiH-a i Platforme Predsjedništva RBiH do Dejtonskog mirovnog sporazuma i još aktuelne tranzicije, uključujući refleksije kretanja na globalnoj razini.

Konstatirano je, istovremeno, kako autor državnost BiH sagledava analitički i u širem historijskom kontekstu, svjedočeći promjenu određenih odnosa i oživljavajući političku stvarnost u kojoj se oblikovala bh. državnost.

U traganju za novom artikulacijom političkog subjektiviteta i identiteta pluralnog društva kakvo je bosanskohercegovačko, autor knjige afirmira tezu o državi građana i ravnopravnih naroda, oslanjajući se na samo biće i paradigmu bh. modela multikulturalizma.

U osvrtu na vlastito djelo, akademik Pejanović ističe kako analiza procesa sadržana u knjizi, nagovještava projekciju političke budućnosti BiH, te da je to dovršetak evropskih i evroatlantskih integracijskih procesa kako bi BiH postala pravna, demokratska i samoodrživa zemlja unutar globalnog sistema evropskih država i naroda.

Promociju knjige, koja je upriličena uoči obilježavanja Dana državnosti BiH, pozdravio je predsjednik ANUBiH akademik Muris Čičić, podsjetivši na plodonosni naučni i životni put autora, akademika Pejanovića.

Knjiga "Državnost Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću" štampana je u izdanju IKD University Press Sarajevo.

federalna.ba/Fena

Državnost Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću promocija knjige Mirko Pejanović
Mirko Pejanović Dan državnosti BiH
0 25.11.2021 08:53
Ivo Komšić Tuđmanov haški profil - Udruženi zločinački poduhvat na BiH promocija knjige
0 20.10.2021 15:32
Mirko Pejanović Otvoreni studio Jasenka Tica Isović
0 06.05.2021 10:14
Senadin Lavić Mirko Pejanović Federacija danas
0 01.03.2021 18:41