prof. dr Adem Salihagić: "Fiziologija i teorije starenja…"

"Čuvajte da vam starost ne ostavi više bora na duši nego na licu...”

 

Charles Louis Montesqzieu

 

 

Simpozijum „Zdravo starenje“ održan je u organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i u saradnji sa Evropskom asocijacijom profesora emeritusa, Univerzitetom u Sarajevu i Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine želeći promovirati održivo i aktivno starenje u zajednicama. Organizacijom Simpozijuma, Sarajevo i Bosna i Hercegovina se po prvi put pridružuju evropskim gradovima u obilježavanju i promociji ove društveno značajne oblasti.

U sklopu projekta Evropska sedmica sporta, koji finansira Evropska komisija, čiji je koordinator Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, promovirana je važnost inkluzije i aktivnog života svih dobnih skupina u sportske aktivnosti i njenu važnost za očuvanje zdravlja. Organizacijom Simpozijuma, Sarajevo i Bosna i Hercegovina po prvi put su se pridružili evropskim gradovima u obilježavanju i promociji ove društveno značajne oblasti. Starenje za sobom povlači određene socijalne, ekonomske, društvene i zdravstvene posljedice, zato je važno da što "zdravije starimo". Prenosimo dio predavanja prof. dr Adema Salihagića na temu "Fiziologija i teorije starenja",

 

 

Pripremila Aida Hadžiabdić

Otvoreni program