Procesi finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru vezani su za evropske integracije

Procesi finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru vezani su za evropske integracije

Predstavnici ključnih instutucija koje djeluju u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini okupili su se danas u Sarajevu na "Godišnjoj konferenciji o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u BiH u 2023. godini".

Dvodnevnu konferenciju, koja je fokusirana na finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru, organizovao je Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH.

Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Vladimir Stanimirović rekao je da se radi o šestoj godišnjoj konferenciji iz financijskoga upravljanja i kontrole (FUK) gdje će biti predstavljeni rezultati rada u 2022. godini, kao i od 2022. do danas. Komparativnim pokazateljima i podacima, kako je naveo, prikazaće rezultate iz oblasti FUK-a na nivou institucija BiH, RS i FBiH, te Brčko Distrikta.

- Svi imamo slične probleme, a određeni tehnički problemi pojavili su se u vezi aplikacije, odnosno novog sofverskog rješenja koji smo prvi uveli u regiji. To je inovativno rješenje i mi trenutno sa testne prelazimo na produkcionu verziju, a nakon toga na korištenje i primjenu. Imamo tehničkih problema koje ćemo pokušati riješiti kako bi svi koordinatori za FUK, a isto tako i zaposleni iz oblasti interne revizije za godišnji izvještaj za 2023. godinu unijeli sve podatke kroz tu aplikaciju - dodao je Stanimirović.

Za nivo institucija BiH, kako je naveo, od 79 institucija 93 posto institucija su uspostavile finansijsko upravljanje i kontrolu na propisan i zakonit način.

- Svi naši procesi imaju veze s evropskim integracijama i sve što radimo direktno i indirektno je povezano sa evropskim integracijama. Smatram da smo kroz referentne radne grupe dosta toga uradili na tom putu - istakao je Stanimirović.

Belma Islamović, iz Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija, izjavila je da je ova konferencija namijenjena koordinatorima za finansijsko upravljanje i kontrolu, a njihov zadatak je da pomognu primjeni međunarodnih standarda interne kontrole u svojim organizacijama i na taj način unaprijede rad i poslovanje tih organizacija. Njihov zadatak, kako je dodala Islamović, jeste da im u tom procesu pruže edukativnu, savjetodavnu i tehničku podršku. Dodala je da pored koordinatora za FUK, ove godine na konferenciji u svojstvu panelista učestvuju i njihove kolege iz vrhovnih revizorskih institucija.  

- Uprkos nedostatku kadrova, napredak je vidljiv. Trenutno u registru koordinatora za nivo Federacije BiH je 613 koordinatora, a godišnji konsolidovani izvještaj za predhodnu godinu koji je usvojila Vlada FBiH, a koji je sačinjen na osnovu 643 izvještaja, govori da smo negdje na pola. Dakle, otprilike 50 posto je pozitivnih odgovora i težimo da taj postotak bude puno veći – rekla je Islamović dodajući da će konferencija biti prilika za razmjenu informacija i prijedloga kako dodatno olakšati organizacijama javnog sektora  primjenu standarda i na taj način unaprijediti rad i poslovanje. 

Predsjedavajući Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH i rukovodilac Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija RS Milorad Nešić naveo je također da se radi o tradicionalnoj konferenciji o financijskom upravljanju i kontroli.

- To je oblast internih kontrola u javnom sektoru koja je, možemo reći, prilično mlada i nosi dosta nepoznanica. Mi koristimo prakse i imamo pomoć i stručnjaka iz Evropske unije. Smatram da idemo u pravom smjeru i podaci koje mi dobivamo iz konsolidiranih izvještaja govore tome u prilog. Statistički podaci su iz godine u godinu sve bolji, broj imenovanih koordinatora i broj dostavljenih izvještaja prema centralnim jedinicama to dokazuje - rekao je Nešić.

Na dvodnevnoj konferenciji će biti govora o trenutnom stanju uspostave i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, organizacionim problemima u uspostavljanju efikasnog, ekonomičnog i efektivnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, te o mjestu i ulozi sistema internih kontrola u reviziji javnog sektora.

federalna.ba/Fena

Sarajevo finansije
nadbiskupski Ordinarijat Sarajevo provaljeno
0 13.05.2024 09:24
Moja velika noć Dani Evropskog filma Sarajevo
0 10.05.2024 21:12
Josip Broz Tito Sarajevo
0 04.05.2024 18:32
Sarajevo MUP KS MUP Kantona Sarajevo
0 04.05.2024 09:47