Pripreme za provedbu kurikularne reforme u obrazovanju na području BPK Goražde
(Izvor: Fena/Elma Geca)

Pripreme za provedbu kurikularne reforme u obrazovanju na području BPK Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, u saradnji sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH, danas su organizirali  inicijalni sastanak za direktore osnovnih i srednjih škola sa područja kantona o temi "Izrada predmetnih kurikuluma u BPK Goražde" s akcentom na organizaciju i mogućnosti realizacije ovog vida reforme u tom kantonu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta "Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu" pruža podršku unaprjeđenju obrazovnog procesa a, kako je naglašeno danas, podrška resornom ministarstvu i Pedagoškom zavodu BPK Goražde neće izostati u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje, zasnovanih na ishodima učenja.

To će biti realizirano  u skladu sa dokumentom "Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definiranim na ishodima učenja u BiH", koji je donijela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

Resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić naglašava da je pred ministarstvom mnogo posla kako bi se pristupilo provođenju cjelovite reforme obrazovanja na području BPK Goražde, ali se nada da će se to raditi ubrzano. Vjeruje da će prosvjetni radnici kao stručan kadar koji je, kako je kazala, i do sada uspješno obavljao radne zadatke, ovu reformu iznijeti na kvalitetan način.

- Kurikularna reforma podrazumijeva da prosvjetni radnici rade na ishodima, a to je da se prosvjetnom radniku daje sloboda kod korištenja metoda da određenu temu ili oblast prenese na učenika, kako bi je shvatio na najbolji mogući način. Jedan od benefita kurikularne reforme u obrazovanju jeste i naglašena međupredmetna povezanost, što je savremeni način podučavanja svugdje u svijetu, a u planu ministarstva je ovaj vid reforme u naše škole uvesti već od naredne školske godine - kazala je ministrica Alikadić-Herić.

Direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admir Kurtović potvrđuje da se radi o složenom procesu o kojem se razgovaralo i ranije.

S obzirom na specifičnost našeg kantona i ograničenost resursa sa kojim raspolaže, prolongirali smo početak te reforme u BPK kako bi smo, poučeni iskustvom većih administrativnih jedinica kao što je Kanton Sarajevo, krenuli u proces već od naredne godine.  Za realizaciju finansijska sredstva su obezbijeđena putem Misije OSCE-a direktno iz Evropske unije, a reforma i predstavlja jedan od uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju - naglasio je Kurtović.

federalna.ba/Fena

Kurikularna refeorma