Prihvaćen nacrt budžeta SBK za 2024. godinu

Prihvaćen nacrt budžeta SBK za 2024. godinu

Zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona prihvatili su nacrt budžeta za 2024. godinu u iznosu 355 miliona maraka. Prvi put budžet u nacrtu ima razvojnu dimenziju, te su ga jednoglasno podržale pozicija i opozicija. Također, po skraćenom postupku usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama.

Nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od nešto više od 355 miliona maraka, veći je za 6,4% u odnosu rebalansirani budžet ovog kantona u tekućoj budžetskoj godini. Zanimljivo je da su prihodi u odnosu na rashode planirani manje za 28 miliona maraka, no oni se, kako je kazano, pokrivaju akumuliranim suficitom.

Karakteristika ovog budžeta je da je konačno dobio razvojnu dimenziju, što je rezultiralo jednoglasnom podrškom.

„Znači ukupan udio kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera se povećava u ukupnim rashodima na evo da kažem na štetu plaća i ostalih materijalnih troškova, uposlenih u javnom sektoru“, kazala je Mirjana Plavčić, ministrica finansija SBK (HDZBiH).

„Do prijedloga budžeta se moraju neke korekcije izvršiti, tipa usklađivanje sa predviđenim rastom minimalne plate što će sigurno izazvati promjene i kod nas u prijedlogu budžeta i ako se to desi onda ćemo i mi podržati prijedlog budžeta“, poručio je Senad Selimović, zastupnik SDP u skupštini SBK.

U nacrtu budžeta planirana su sredstva za obnovu školskih, policijskih te objekata za potrebe pravosudnih institucija. Uz to planirana su i sredstva za oslobađanje uplate markica penzionera sa najnižom penzijom, ali i 8,5 miliona maraka za nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama. Posebno su zadovoljni pripadnici braniteljske populacije za koju je planirano 13,2 miliona maraka, jer je u pripremi izmjena legislative koja će osigurati da egzistencijalnom naknadom budu obuhvaćena sva godišta. No, ono što njih posebno muči je medicinska dijagnostika jer je najveći broj pripadnika ove populacije sa onkološkim i dijagnozama kardiovaskularnih oboljenja te su pokrenuli inicijativu.

„Da se pokuša iskoordinirati na razini kantona i same Federacije u nabavci jednog PET CT aparata vrhunskog kojeg nema nažalost cijela BiH, na razini na kojoj to iziskuje ova bolest“, rekao je Ilija Nakić, predsjednik Kluba zastupnika HDZBiH I HSS Stjepan Radić u Skupštini SBK.

Nisu planirana sredstva za rast plaća budžetskih korisnika u narednoj godini, no slijede razgovori do izrade prijedloga, ali ministrica ističe.

„Kada smo pravili rebalans značajno smo za 40 KM povećali osnovicu i ta osnovica  je nama proizvela veće rashode za plaće u 2023 od 7 miliona“, dodaje Plavčić.

No, ovo nije, kaže, konačan stav, nastavit će pratiti kretanje plaća na federalnom nivou, ali i u općinama kantona, što, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, ipak neće zadovoljiti predstavnike sindikata. Ali do izrade prijedloga još ima vremena i prostora za želje koje bi mogle dobiti zeleno svjetlo za uvrštavanje u budžet za narednu godinu.

federalna.ba

SBK budžet
Skupština TK budžet
0 21.02.2024 15:35
Vlada TK budžet proračun
0 13.02.2024 17:32
Julian Reilley Srednjobosanski kanton SBK
0 01.02.2024 18:53
Toni Kraljević budžet proračun
0 25.01.2024 18:40
Dom naroda Dom naroda FBiH budžet proračun
0 25.01.2024 18:31