Prilog Zlate Behram

Prezentacija novog Zakona o socijalnim uslugama u FBiH

Projekat "Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH" nastao je sa ciljem kreiranja funkcionalnog sistema socijalnih usluga koji će biti usmjeren prema ranjivim skupinama društva i pojedinaca, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije djece i porodica u BiH.Prezentacija novog Zakona o socijalnim uslugama u FBiH održana je danas i to veoma uspjesno, ocjenjuje Edmira Aščić.

socijalne usluge Federalni radio
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:05
Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:04
Gordan Grlić Radman Federalni radio Radio Federacije BiH
0 14.04.2021 18:03
Federalni radio Radio Federacije BiH HKD Napredak Napredak
0 14.04.2021 17:04
Federalni radio Radio Federacije BiH Sarajevo
0 14.04.2021 17:02
Federalni radio Radio Federacije BiH Tešanj Suad Huskić
0 14.04.2021 16:59