Predsjedništvo BiH bez konsenzusa o brojnim odlukama

Predsjedništvo BiH bez konsenzusa o brojnim odlukama

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o davanju saglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata Ujedinjenih Arapskih Emirata u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu.

Iz Predsjedništva BiH saopšteno je da su predsjedavajući Šefik Džaferović i član Željko Komšić glasali za, dok je član Milorad Dodik bio suzdržan.

Na isti način donesena je i odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa. Džaferovića i Komšića, dok je Dodik bio protiv, odobrilo zaključivanje memoranduma o razumijevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova Republike Indonezije.

Na taj način je donesena i odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija.

Iz Predsjedništva BiH saopšteno je da su ove tačke bile i ranije na dnevnom redu sjednice Predsjedništva BiH, a pošto ni danas nije postignut konsenzus o ovim odlukama srpski član Predsjedništva BiH navedene odluke može proglasiti destruktivnim po vitalni entitetski interes.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o prihvatanju sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinskih dozvola za projekat "Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save" i dodatka sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji putnih mostova na državnoj granici.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje memoranduma o saradnji između Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i Enterprise Greece – Agencije za investicije i trgovinu Grčke, te "Arrangement letter" između Regional Cooperation Council Secretariat (RCC) i FIPA-e.

Donesena je odluka o produženju Sporazuma između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva hrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sа automatskom obradom ličnih podataka, Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2018-2020 za 2020. godinu između Evropske komisije, BiH i Vlade Crne Gore.

Donesena je i odluka o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i BiH o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III).

Predsjedništvo BiH je, nakon glasanja sa dva glasa za, Džaferovića Komšića i Dodikovim glasom protiv donijelo odluke o ratifikaciji Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA), kao i Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Poprikuše – Nemila) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Na isti način donesena je i odluka o ratifikaciji Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc2 u FBiH - dio 3 - Poddionica: Tunel Ivan) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Iz Predsjedništva BiH je saopšteno da će, pošto danas nije postignut konsenzus o ovim odlukama predsjedavajući Predsjedništva BiH navedene tačke uvrstiti na narednu sjednicu Predsjedništva BiH kao obavezne tačke dnevnog reda.

federalna.ba/AA

Predsjedništvo BiH
Evropski sud za ljudska prava Predsjedništvo BiH Slaven Kovačević
0 27.08.2023 22:22
Denis Bećirović Aleksandar Vučić Predsjedništvo BiH Srbija
0 04.08.2023 17:03
Aleksandar Vranješ Federalni radio Predsjedništvo BiH
0 31.07.2023 17:30
Jonathan Finer Predsjedništvo BiH
0 29.07.2023 20:36
Denis Bećirović Predsjedništvo BiH Federalni radio
0 18.07.2023 17:32
Denis Bećirović Predsjedništvo BiH
0 18.07.2023 17:30