videoprilog Mirne Ždralović (Dnevnik 2)

Slučaj Gavrankapetanović: Čeka se očitovanje Vlade FBiH i premijera

Nakon što je ministar zdravstva Nediljko Rimac odbio dati saglasnost na odluku privremenog Upravnog odbora KCUS-a da za direktora imenuje  Ismeta Gavrankapetanovića, otvorena su brojna pitanja. Više nije pitanje da li je odluka donesena u zakonskom roku, već da li je ona politička ili pravna? Na redu ponovo privremeni Upravni odbor KCUS-a, dok se čeka na imenovanje stalnog. Ipak, i zastupnici prvoplasiranog Gavrankapetanovića i Upravni odbor očekuju očitovanje Vlade FBiH i premijera.

Saglasnost da bosanskohercegovački hirurg i dugogodišnji direktor Opće bolnice bude direktor Univezitetskog kliničkog centra Sarajevo - privremeni Upravni odbor ove ustanove nije dobio. Iz obrazloženja Ministarstva zdravstva Federacije je vidljivo da su odluku donijeli na osnovu prigovora drugih kandidata.

Na osnovu tih prigovora uočene su navodne nepravilnosti u njegovoj kandidaturi, a ministar Rimac odbio je dati saglasnost za imenovanje. Daljnja procedura je ponovo na Upravnom odboru, čiji članovi, kao i Gavrankapetanovićevi zastupnici, očekuju očitovanje Vlade Federacije i premijera, jer smatraju da iza odluke stoje politički interesi.

Ni iz Vlade ni od premijera zvaničnog očitovanja nema, a nema ni odgovora na medijske upite. S druge strane, iz Upravnog odbora kažu da problem leži u tome što je Ministarstvo primalo i razmatralo prigovore, a ne nadležni sud.

„Svaki kandiat koji je nezadovoljan nakon donošenja odluke odgovarajućeg organa koji je nadležan ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju i ima pravo da pokreće spor kod nadležnog suda, nikako da se prethodno obraća ministarstvu ili upravnom odboru, prijeteći da će se oni tužiti“, kaže Dragan Stevanović, član privremenog Upravnog odbora KCUS-a.

„Oni nisu drugostepeni organ i time ulaze u prekoračenje ovlaštenja“, upozorava Maida Galijatović, pravna zastupnica Ismeta Gavrankapetanovića.

Galijatović navodi da smatra odluku ministra Rimca političkom, što objašnjava izjavom stranačkog šefa Ilije Cvitanovića dan prije donošenja odluke, pitajući se kako je on znao kakvu će odluku ministar donijeti.

„Čim se utvrde prijave u kojima je taksativno nabrojano šta dotični ne ispunjava od uslova, ako se to potvrdi, ministar će donijeti odluku vrlo brzo“, kazao je predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

Ministar je odluku donio, navodeći da Gavrankapetanović ne ispunjava uslove. Ranije je bilo poznato da je uslov koji nedostaje dokaz o poznavanju zdravstvenog menadžmenta. Međutim, naši sagovornici kažu da je njegov postdiplomski studij ravnopravan dokument koji to dokazuje.

„Profesor Ismet Gavrankapetanović ispunjava uslove konkursa, što je dokazano i pravomoćnom sudskom presudom u drugom postupku, prilikom izbora direktora Opće bolnice“, podsjeća advokatica Galijatović.

„Što Ministarstvo nije mijenjalo taj pravilnik, što nije osporilo to prije vremena, reklo da može biti postdiplomski, ali samo taj i taj - to je njihov problem, nije problem ni Upravnog odbora niti kandidata“, napominje Stevanović.

Ipak, politička analitičarka Ivana Marić upućena je, zbog poznanstva są drugoplasiranim kandidatom, u kompletan dostavljeni dokument Ministarstva, koje je u kraćoj verziji za medije navelo da su razlozi nedavanja saglasnosti pravni. Pored nedostatka dokaza o poznavanju zdravstvenog menadžmenta, višegodišnji direktor druge bolnice imao je i druge nedostatke, zbog kojih Marić kaže da je kandidatura i trebala biti odbijena: „Od toga da je predao uvjerenje kojem je istekao rok važenja, koje je važilo samo do izdavanja diplome - diploma je izdata prije 3 godine, pa do toga da je predao dokaz da je nastavnik na Stomatološkom, a ne na Medicinskom fakultetu“.

Krivične prijave ministarstvu najavljuju političari. Upravni odbor će na narednoj sjednici, najvjerovatnije 27. februara, detaljno razmotriti razloge i argumente ministra Rimca. Od Vlade Federacije, osim očitovanja na odluku ministra Rimca, do kraja marta očekuje se i imenovanje zvaničnog Upravnog odbora ove ustanove. Do tada privremeni Upravni odbor i v.d. direktora, čekajući politiku, navode da izbor stalnih organa ne utječe na brzinu i kvalitet liječenja pacijenata.

federalna.ba

KCUS Ismet Gavrankapetanović
Nediljko Rimac Ismet Gavrankapetanović KCUS
0 05.04.2024 19:20
KCUS Upravni odbor Ismet Gavrankapetanović imenovanje
0 01.04.2024 13:54
KCUS Ismet Gavrankapetanović
0 29.03.2024 22:08