Pravni fakultet u Zenici domaćin naučno-stručne konferencije o državnoj imovini

Pravni fakultet u Zenici domaćin naučno-stručne konferencije o državnoj imovini

Mišljenja i naučno utemeljene analize struke i nauke moraju biti uvaženi kada se govori o ključnim pitanjima za državu Bosnu i Hercegovinu. Jedna je to od poruka sa današnje  naučno-stručne konferencije pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: državna imovina i ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive” koju je organizirao Pravni fakultet zeničkog Univerziteta.

Ključna pitanja za državu Bosnu i Hercegovinu, od državne imovine preko Ustavnog suda do Izbornog zakona, dovedena su do usijanja. Stoga i poruka da akademska zajednica više ne smije šutjeti, već da je ključno da iskaže svoje mišljenje i ukaže na moguća rješenja zasnovana na naučnom i pravnom pristupu.

„Ono što je jedan od glavnih izazova u javnom prostoru BiH je prezentacija raznih nepotpunih informacija što značajno, mogu da uznemire javnost, usmjeravaju pažnju prema nebitnim stvarima“, kaže Sedad Dedić, profesor na Pravnom fakultetu UNZE.

„U javnom prostoru je previše populizma i taj populizam, nažalost, utječe na javno mnijenje, dnevnu politiku određuje, ovo nije dnevna politika nego strateška pitanja za Bosnu i Hercegovinu“, poručio je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda PSBiH (NiP).

Pitanje državne imovine već 30-ak godina u javnom prostoru je uglavnom izmješteno iz domena struke te se umjesto njih, njime bave političari bez dovoljno znanja i iskrenih namjera.

„Ta borba s drugom stranom, nažalost, ima ekspertne karakteristike opstrukcije, organizovanog kriminala i korupcije. Mnogo je moćna i ima poluge vlasti i nerijetko je u sprezi sa centrima političkog odlučivanja“, smatra Muharem Cero, stručnjak za državnu imovinu.

„Pitanje zaštite državne imovine u skladu sa ustavnim principima i u skladu sa pravim principima u BiH je ključno zbog činjenice da stanovništvo i teritorij kao osnovne komponentne čine ono što je glavno za suverenost BiH“, dodao je Dedić.

EU i NATO integracije komplimentarna su tema s već ranije navedenim ključnim pitanjima za državu i to su procesi koji su duboko isprepleteni, ističe Sead Turčalo.

Smatra i da je tema integracije BiH u NATO trenutno zanemarena, dok je pitanje EU integracija kratko bilo u fokusu, usljed euforije u vezi sa zelenim svjetlom Evropskog vijeća za otvaranje pregovora.

„Budući da, ono što stoji pred BiH, je upravo usklađivanje sa pravnom stečevinom ako uzmemo tempo sa kojima BiH usvaja zakone, ako bi udvostručili taj tempo i usvajali 300 zakona godišnje to je 10 godina“, izjavio je Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka UNSA.

„Mi smo prošli dvije etape što je napredak, iskorak u mapi puta, sad je došlo do zastoja, lokalni su izbori, geopolitička situacija nam ne ide na ruku, ali valja nastaviti raditi“, dodaje Ademović.

Kako institucionalni odgovor BiH do sada nije dao svoj puni doprinos, naučnici i stručnjaci s današnjeg skupa će sačiniti zajedničke zaključke koji će biti proslijeđeni nadležnim institucijama.

federalna.ba

Državna imovina
Zdravko Marošević Vareš Državna imovina zemljište
0 17.07.2024 23:50
Ustavni sud BiH Državna imovina odluka
0 11.07.2024 13:37
Državna imovina Jahorina Federalni radio
0 13.02.2024 16:41
Milorad Dodik Christian Schmidt Republika Srpska Državna imovina
0 27.12.2023 12:53