Razgovarala Irena Antić

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu za Radio Federacije BiH govori ombudsmen za ljudska prava Jasminka Džumhur

Međunarodni je dan zaštite žrtava ratnog seksualnog nasilja i borbe protiv nasilja u konfliktu. Tokom agresije i genocida, u Bosni i Hercegovini je silovano i seksualno zlostavljano više od 20 hiljada žena, djevojaka i djevojčica. Ne postoji baza podataka o broju seksualno zlostavljanih muškaraca. Marginalizacija, nedostatak empatije i zakonskih rješenja koja bi regulirala prava, potrebe i zaštitu žrtava, u godinama nakon rata, produbljavali su njihovu agoniju. O tome, između ostalog, u knjizi „Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu: perspektive BiH“, piše ombudsmen za ljudska prava Jasminke Džumhur. Knjiga je promovirana ove sedmice, a temelji se na dugogodišnjem iskustvu rada sa preživjelim žrtvama zločina i radu na unapređenju zakonskih rješenja i sudske prakse.

Jasminka Džumhur Federalni radio
sport Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.07.2021 22:31
Vijesti u 22 Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.07.2021 21:44
Federalni radio Radio Federacije BiH Slavonski Brod
0 25.07.2021 18:23
Briševo Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.07.2021 18:22
Federalni radio Radio Federacije BiH Skokovi sa Starog mosta Stari most Mostar
0 25.07.2021 18:14
sport Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.07.2021 17:37