Potvrđena optužnica protiv rektorice Univerziteta u Tuzli
(Izvor: Ilustracija)

Potvrđena optužnica protiv rektorice Univerziteta u Tuzli

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu  Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžigrahić  zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Postoji osnovana sumnja da je Hadžigrahić, obavljajući funkciju rektorice Univerziteta u Tuzli i kao predsjedavajuća Senata Univerziteta, u periodu od februara 2021. godine i dalje,  postupala suprotno odredbama Zakona o visokom obrazovanju TK i Statuta Univerziteta. 
U optužnici je navedeno da,  iako je bila svjesna da se u vezi sa raspisanim javnim konkursom za izbor kandidata za docenta u naučno-nastavnoj oblasti „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“ na Tehnološkom fakultetu vodi sudski spor nakon izbora kandidata  i da je pravosnažnom presudom nadležnog suda u januaru 2021. godine poništena odluka o izboru kandidata za navedeno naučno-nastavno zvanje  iz januara 2018. godine, nije poduzela potrebne radnje u cilju provođenja pravosnažne presude.

Hadžigrahić nije donijela odluku o prestanku radnog odnosa, kao ni odluku o nastavku vođenja  procedure po ranije raspisanom konkursu, čime je ovoj osobi omogućila korist u vidu nastavka radnog odnosa i  svih drugih prava iz radnog odnosa u periodu od prijema pismenog otpravka pravosnažne presude suda u februaru 2021. godine do danas.

Dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH neobavljanjem svojih dužnosti je drugome pribavila korist.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se za Hadžigrahić izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti rektora JU Univerzitet u Tuzli u trajanju od najmanje 5 godina, te da se, kao imovinsko pravni zahtjev oštećenog, poništi ugovor o radu između Univerziteta i ovog docenta na Tehnološkom fakultetu Tuzla.

federalna.ba

FBiH Univerzitet u Tuzli Nermina Hadžigrahić
FBiH prirodni priraštaj broj rođenih beba
0 15.08.2022 12:53
FBiH vanredno stanje
0 04.08.2022 15:05
FBiH Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH Fond solidarnosti
0 03.07.2022 12:25
Univerzitet u Tuzli online prijava
0 23.05.2022 17:28