Prilog Muhameda Čabrića

Poreska politika usporava razvoj i uspješne

Za prvih 11 mjeseci prošle godine, prema podacima Poreske uprave Federacije, u Tešnju je putem fiskalnih urežaja evidentiran ukupan promet od milijardu i 280 miliona maraka što je, prvi put, više i od Zenice, koja ima duplo veći broj stanovnika i u kojoj se nalaze kantonalne institucije. Ispred Tešnja su samo Mostar, Tuzla i četiri sarajevske općine. U Tešnju smatraju da ovakva poreska politika usporava razvoj zemlje i predlažu izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, dohotku i Zakona o raspodjeli sredstava s jedinstvenog računa u BiH.

Federalni radio
Vijesti u 22 Federalni radio Radio Federacije BiH
0 28.02.2021 22:06
sport Federalni radio Radio Federacije BiH
0 28.02.2021 16:56
Vijesti u 17 Federalni radio Radio Federacije BiH
0 28.02.2021 16:56
Vjetrenica Federalni radio Radio Federacije BiH
0 28.02.2021 16:50
Federalni radio Radio Federacije BiH Dan nezavisnosti BiH Dan neovisnosti BiH
0 28.02.2021 16:48