videoprilog Mujesire Purić (Federacija danas)

Pokazna vježba u Kaknju povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Nije bilo riječi o migrantskoj krizi, ali jeste o svim mogućim krizama prouzrokovanim katastrofama, velikim elementarnim nepogodama poput zemljotresa, poplava, klizišta, požara, ali isto tako i kriza uzrokovanih pandemijom. Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH, koji provode UN-ove agencije i Vlada Švicarske,  u vrijednosti od 8,4 miliona maraka u 10 općina u BiH, u Kaknju je organizirana pokazna vježba. 

U kakanjskoj srednjoj školi izbio je požar prouzrokovan zemljotresom. Ovo je ipak pokazna vježba, a tamo odakle svi izlaze oni ulaze – vatrogasci, policija, hitna pomoć i crveni križ. Spasiti ljudske živote u kriznim situacijama, njihov je prioritet.  Fizička spremnost i dobra opremljenost ključni su u uspješnoj akciji spašavanja. 

"Prije dva mjeseca smo kupili novo vatrogasno vozilo, mercedes 5000 litara vode, vidjeli ste jedan top vrijednosti 14.000 maraka, sada trenutno očekujemo još vatrogasne opreme u vrijednosti od 25.000 maraka, tako da Općina prati rad vatrogasne jedinice snabdijeva i popunjava svom savremenom opremom koja izlazi na tržištu", kaže Halil Kulović, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj.

Razorne poplave koje su zadesile našu zemlju 2014. godine bile su povod da počne zajednički program radi smanjenja rizika od katastrofa, koji su utvrdile lokalne vlasti uz dobro planiranje s podacima o rizicima vodeći računa o najugroženijim kategorijama stanovništva.  

"Kakve imamo tendecije klimatskih promjena u svijetu i način na koji upravljamo inače sa resursima u BiH sasvim sigurno je potvrda da će do katastrofa ponovno dolaziti u budućnosti, na njih se moramo pripremati i moramo da mijenjamo način", istakla je Maja Zarić, šefica Odjela za lokalnu upravu i općinske usluge ambasade Švicarske u BiH.

U okviru programa potpisana je Deklaracija povodom provedbe „Inicijative za zeleniju i održivu budućnost“. Već danas potpisnici su to proveli u djelo, te su na području izvorišta „Pitka voda“ radi zaštite od isušivanja i onečišćenja, te sprječavanja klizišta i poplava počeli sadnju 1.000 sadnica bora, javora i jasena.   

"Dakle, da bismo mogli prevenirati katastrofe ubuduće neophodno je i ozelenjavanje. Zato postoji inicijativa koja se zove go green. To je ustvari jedna simbolika, ali ta simbolika treba postato navika koja će se provoditi u djelo putem škola u općini, kao i drugih institucija u cijeloj zajednic", istakao je dr. Rownak Khan, v.d. rezidentne koordinatorice UN-a u BiH.

Postoje situacije na koje ne možemo utjecati poput zemljotresa, ali isto tako čovjek je zbog nelegalne sječe šume kriv za poplave i klizišta. Jačanje svijesti još kod djece predškolskog uzrasta može prevenirati situacije koje su štetne za sve. 

"U našim budžetima moraju se naći i naći će se stavke koje će biti opredjeljene kad govorimo o finansijama na sanaciju postojećih klizišta i da smanjimo rizik i pojavu drugih novih klizišta to je jako bitno", smatra Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

U okviru programa do sada je u Kaknju održano 6 radionica o klimatskim promjenama, uspostavljena je funkcionalna lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa u koju su uključeni predstavnici civilne zaštite, poljoprivrede, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite i zdravlja. Učenici Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“, kao i nastavno osoblje pokazali su maksimalnu spremnost, znanje i vještine u smanjenju rizika u slučaju katastrofa.

federalna.ba

Kakanj pokazna vježba Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
Elektroprivreda BiH Dan Koncerna EPBiH Kakanj
0 27.09.2021 17:42
Općina Kakanj Kakanj Zgošćanski stećak kultura BiH stećak stećci
0 23.09.2021 10:52
Elektroprivreda BiH Kakanj termoelektrana
0 11.07.2021 09:04
Biblioteke igračaka Kakanj Visoko
0 10.06.2021 22:26