videoprilog Belme Brigić (Federacija danas)

Počela prva konferencija logistike u BiH - Logistika je ključna u lancu snabdijevanja

Inovativnost i tehnologija lanaca nabavke, primarni su fokus prve Međunarodne konferenciju logistike u Bosni i Hercegovini koja je započela danas u Sarajevu u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH).

Konferencija je okupila predstavnike nadležnih bh. institucija, te vodećih kompanija u području špedicije, logistike, prijevoznike, distributere i druge.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara je pred početak konferencije rekao da je to prilika da od ljudi direktno uključenih u poslove u ovoj oblasti čuje koji su problemi i kako im se može pomoći putem zakonske regulative. 

- Radi se o važnom aspektu u svakodnevnom životu i složenoj oblasti i potrebno je uključiti sve segmente društva – rekao je Čavara, izrazivši spremnost da Parlamentarna skupština BiH kao zakonodavac, učini sve što je potrebno kako bi korist imali privrednici, ali i svi stanovnici BiH.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto je rekao da BiH nije uradila sve što je potrebno da bi omogućila rast logističkom transportnom sektoru, dodajući da nisu završeni putni koridor Vc i željeznički koridor i da će to biti prioritet u narednom periodu.

Forto je podsjetio da je BiH u okviru Transportne zajednice u procesu uključivanja elektronskih tovarnih listova, što znači da neće biti potrebe za papirologijom, dodajući da BiH traži i digitalizaciju licenci za prekogranične prevoznike.

Puno toga će, prema njegovim riječima, zavisiti od toga koliko će BiH brzo odgovoriti na izazove digitalizacije, uključujući zakonodavstvo koje podrazumijeva elektronski potpis i elektronsku identifikaciju.

- Kada BiH uradi svoj posao, završi putnu i željezničku infrastrukturu, te omogući luci u Brčkom i luci na koju naslanja u Pločama da koriste tu infrastrukturu, biće moguće da BiH postane logistički centar, a regija poput tuzlanske ne samo logistički centar u BiH, nego i u cijelom ovom dijelu Evrope – naveo je Forto.

Logistika je, prema riječima profesora na Saobraćajnom fakultetu Beograd Milorada Kilibarde, ključna za privredni razvoj, tržišno povezivanje, umrežavanje i u tom kontekstu BiH mora da ojača svoje logističke kapacitete u pogledu infrastrukture naročito željezničke, intermodalnog transporta, logističkih centara, ali i u pogledu regulative i harmonizacije prekograničnih, carinskih, inspekcijskih procedura, novih tehnologija, digitalizacije, te u kadrovskom smislu.

-To je ono što je neophodno graditi da bi mogli da privučemo i strane investicije, da kompanije postanu konkurentnije i da napravimo prostor za uštede u troškovima i vremenu s obzirom da je logistika sektor koji treba dalje unapređivati – istakao je Kilibarda.  

Potpredsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić je rekao da je konferencija organizovana na zahtjev privrednika, institucija vlasti i svih onih koji su vezani za ovaj sektor.

- Kretanje roba, ljudi i novca u Evropi i svijetu je značajno ubrzano nego što mi to ovdje radimo. Činjenica je da nam je Evropa tako blizu, a da nam treba više od četiri dana za neke robe da dođu na tržište EU. Također je činjenica da je logistika ključna u podizanju konkurentnosti svake ekonomije – naglasio je Egrlić.   

U Evropi se, kako je dodao, na dnevnom nivou dešavaju promjene i roba koja se danas proizvede, već sutra je na policama različitih tržišta i marketa.

- U BiH imamo složen infrastrukturni problem uzimajući u obzir da nam je šengenska granica duga više od hiljadu kilometara, dakle spora i neprotočna granica. VTK radi na ubrzavanju procesa prolaska i sarađuje sa nadležnima u Hrvatskoj i EU kako bi ta granica bila prohodnija – rekao je Egrlić dodajući da je veoma važno da se otvori još najmanje jedan granični prelaz (BIP) koji će imati sve inspekcijske službe.

Učesnicima konferencije će biti prezentovani svi raspoloživi alati, tehnike, podaci, mogućnosti umrežavanja i ostala postignuća u ovom području. Osim toga, moći će učestvovati u stručnim panel diskusijama o najnovijim tehnologijama i postignućima u području logističkih tehnologija, usluga, modernih pružaoca logističkih usluga, upravljanja lancima snabdjevanja (Supply Chain Management – SCM) te u prezentacijama razvojnih mogućnosti željezničkih i lučkih kapaciteta i modernog upravljanja transportom i skladištem, kako u BiH tako i u regionu.

Konferencija je podijeljena na šest sesija o temama: logistika u cestovnom transportu, logistika transportnih terminala, pomorska i lučka transportna logistika, multimodalni transport i logistika transportnih terminala, logistika u željezničkom i zračnom transportu te proizvodna i skladišna logistika.

federalna.ba/Fena

Edin Forto logistika konferencija