Plenum, 27.12.2021.

Ko će zaustaviti dezintegraciju zemlje? Je li kriza kreirana izvan BiH? Zašto su Bošnjaci na Balkanu smetnja za proširenje EU? Gdje su danas evropske vrijednosti? 2021. godinu analiziraju u Plenumu: Svetlana Cenić, Esad Bajtal i Slavo Kukić.

federalna.ba

Plenum Svetlana Cenić Esad Bajtal Slavo Kukić
Nikola Lovrinović Adil Osmanović Plenum
0 17.01.2022 22:17
Adil Osmanović Nikola Lovrinović Plenum
0 17.01.2022 21:43
Plenum Nedim Ademović Milan Blagojević
0 10.01.2022 22:02
Dževad Mahmutović Zukan Helez Plenum
0 20.12.2021 21:53