Plenum, 24.05.2021.

Koliko će još Mostar čekati na izbor policijskog komesara? Do kada će odnos stranaka kočiti sigurnost građana? Zašto je HNK jedini kanton u BiH u kojem Vlada jos nije fomirana? Da li je ovaj kanton talac odnosa na višim nivoima? Hoće li ovakvo stanje potrajati do izbora naredne godine?

Gosti: Šerif Špago, Aner Žuljević i Zoran Petrić.

Plenum Emisije FTV FTV emisije Mostar politika