videoprilog Anite Zovko (Federacija danas)

Pet domova zdravlja u HNK-u dobilo po jedno novo vozilo hitne pomoći

Pet domova zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je dobilo po jedno novo vozilo hitne pomoći. Za tu svrhu Vlada je izdvojila 731 tisuću konvertibilnih maraka i time se želi, poručeno je iz Mostara, i praktično potvrditi obećanje da će zdravstvo biti među ključnim prioritetima programskih smjernica Vlade HNK-a.

Iz Vlade HNK-a kazali su da su nova vozila samo nastavak brige o stanju u zdravstvu. Ulaganje u opremu, potpisani kolektivni ugovori, kvalitetnija zdravstvena usluga, istaknuto je, govore tomu u prilog.

“Naš cilj je svakom osiguraniku pružiti dostupnu i kvalitetnu uslugu zdravstvene zaštite, svakom zdravstvenom djelatniku osigurati kvalitetne uvjete rada i menadžmentima, odnosno zdravstvenim ustanovama osigurati stabilno funkcioniranje”, kazala je premijerka Marija Buhač (HDZ BiH).

Ministar zdravstva HNK-a Milenko Bevanda (HDZ BiH) istakao je kako su nastojanjima Vlade, Zavoda zdravstvenog osiguranja i svih političkih subjekata doprinijeli ubacivanju 9.600.000 KM u primarnu zdravstvenu zaštitu: “To je naša potvrda kojom primarnoj zdravstvenoj zaštiti dajemo mjesto koje uistinu treba da ima!”.

Primarna zdravstvena zaštita mora biti kamen temeljac uspješnoga sustava, što bi u konačnici značilo i zadovoljan pacijent. Nova vozila za domove zdravlja, posebice u manjim sredinama, znače mnogo. 

“Nadam se da će se dugo koristiti, a isto se toliko nadam da ona neće biti toliko puno korištena. Nadam se u budućnosti da će biti ovako dobrih donacija i drugim domovima zdravlja, cijeloj primarnoj, bolnicama”, izjavio je Kazimir Raguž, direktor Doma zdravlja Stolac.

Hitna pomoć prva je na usluzi kada je potrebna i nerijetko od njihova znanja, brzine i opremljenosti ovisi uspješnost očuvanja života. Potrebno je kontinuirano raditi na edukaciji kadra i privlačenju specijalizacija iz ove djelatnosti - poručeno je iz Mostara.

federalna.ba

Hitna pomoć vozila Dom zdravlja HNK