videoprilog Emine Macić (Dnevnik 2)

Panel diskusija 'Kandidatski status BiH: Glas civilnog društva'

Za Evropsku uniju neophodno je obezbijediti adekvatno okruženje za djelovanje civilnog društva - rečeno je danas tokom panel diskusije o temi  "Kandidatski status Bosne i Hercegovine: Glas civilnog društva".  

Viši politički savjetnik u Delegaciji EU u BiH Fermin Cordoba je istaknuo da je uloga građanskog društva neophodna i vrlo bitna u svim zdravim demokratskim društvima, te da Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak.

"Današnji događaj je odlična prilika kako bi se pokazao potencijal građanskog društva, u naporima da podrži pristupni proces Bosne i Hercegovine kao i zadovolji svih 14 ključnih prioriteta koji stoje pred BiH, što je još zanačajnije u svjetlu kandidatskog statusa koji je dobila BiH" - naveo je Cordoba.    

Po njegovim riječima, još značajnije jeste to da u građanskom društvu postoji neophodna ekspertiza za brojne oblasti, kao što su borba protiv korupcije, diskriminacije, jednakost spolova...

" Za Evropsku uniju neophodno je obezbijediti adekvatno okruženje za djelovanje civilnog društva. To je reflektovano i u 14  ključnih prioriteta" - kazao je Cordoba.

Nadamo se, dodao je on, da će nove vlasti u BiH na svim nivoima iskoristiti to što građansko društvo nudi i posjeduje i na taj način djelovati u svim tim značajnim oblastima.

Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Darija Ramljak je govorila o tome šta znači kandidatski status, šta znači osam, 14 uvjeta koji su postavljeni pred BiH, te šta će građani dobiti sa kandidatskim statusom kao i s otvaranjem pregovora.

"Smatramo jako bitnim otvoreni dijalog sa civilnim društvom. Direkcija za evropske integracije je prije sedam dana imala inicijalnu diskusiju s civilnim društvom o većem uključenju civilnog društva u proces evropskih integracija, posebno u svjetlu nadolazećih faza"  - navela je Ramljak.

Direktorica Udruženja "Prava za sve" Diana Šehić je kazala da to udruženje, zajedno sa ženskom zagovaračkom grupom koju čini 18 organizacija iz cijele BiH, niz godina prati proces evropskih integracija, radi analize i učestvuje u zagovaranju pred institucijama u Briselu kada se kreira, izrađuje izvještaj o napretku za BiH.

"Smatramo da je kandidatski status jako važan. Ono što stoji pred vlastima u BiH u narednom  periodu, a to je ispunjenje svih uslova iz 14 prioriteta, je nešto o čemu treba da razgovaramo, što treba svi da znamo i što će u konačnici donijeti bolju zaštitu ljudskih prava, bolje društvo za sve građane i građanke ove zemlje" - navela je Šehić.

Napomenula je da danas na panel diskusiji govore isključivo žene, dodajući da u BiH ima mnogo žena koje su stručnjakinje za sve oblasti na koje se referiše 14 prioriteta.

"Kreiramo prostor da se ženski glas, žensko znanje, ženski stavovi čuju u javnosti"- navela je ona.

Novinarka, glavna i odgovorna urednica portaka Interview.ba, Senka Kurt je govorila o tome kako je sloboda medija uvjet svih uvjeta kada se govori o pristupu Evropskoj uniji.

Po njenim riječima, sloboda medija i izražavanja jedna je od glavnih uvjeta koje pred nas stavlja EU.

Nekoliko je stvari koje ova zemlja mora uraditi, ne samo za dobrobit medija, nego za dobrobit cijele BiH - promijeniti zakone i te zakone provoditi. BiH, kada su mediji, slobodno izražavanja u pitanju, ima možda najbolje zakone u Evropi. Međutim, ti zakoni se ne provode - navela je Kurt.    

federalna.ba/Fena

kandidatski status EU