Irena Antić

Otvoreni studio, 20.04.2022.

Tema emisije je pravosuđe sa fokusom na probleme neefikasnosti i neuspjeh regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, ali i neprovođenje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH koja osim regionalne saradnje primarno u svom fokusu ima rješavanje pitanja predmeta sa haške A liste. Gosti: Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Dženana Karup Druško, novinarka.

pravosuđe Murat Tahirović Dženana Karup Druško Karuše Ivana Žanić Fond za humanitarno pravo Udruženje žrtava i svjedoka genocida
djeca Zenica pravosuđe UNICEF
0 24.09.2022 21:31
Srbija Hrvatska Udruženje žrtava i svjedoka genocida
0 18.09.2022 10:43
Ambasada SAD pravosuđe povjerenje
0 12.09.2022 15:22
Ambasada SAD-a BiH pravosuđe izvještaj USAID
0 08.09.2022 19:43
Murat Tahirović Udruženje svjedoka i žrtava genocida
0 12.07.2022 22:42