Irena Antić

Otvoreni studio, 20.04.2022.

Tema emisije je pravosuđe sa fokusom na probleme neefikasnosti i neuspjeh regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, ali i neprovođenje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH koja osim regionalne saradnje primarno u svom fokusu ima rješavanje pitanja predmeta sa haške A liste. Gosti: Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Dženana Karup Druško, novinarka.

pravosuđe Murat Tahirović Dženana Karup Druško Karuše Ivana Žanić Fond za humanitarno pravo Udruženje žrtava i svjedoka genocida
Udruženje žrtava i svjedoka genocida zaštita povratnika
0 02.10.2023 10:07
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Nedim Salaharević
0 26.09.2023 09:49
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Tužilaštvo BiH ubistva povratnika
0 25.09.2023 14:07
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Christian Schmidt Sanja Vlaisavljević
0 17.09.2023 10:36
Izrael demonstracije pravosuđe
0 11.09.2023 12:28
Nermin Nikšić protesti pravosuđe političari
0 01.09.2023 10:05