Irena Antić

Otvoreni studio, 20.04.2022.

Tema emisije je pravosuđe sa fokusom na probleme neefikasnosti i neuspjeh regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, ali i neprovođenje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH koja osim regionalne saradnje primarno u svom fokusu ima rješavanje pitanja predmeta sa haške A liste. Gosti: Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Dženana Karup Druško, novinarka.

pravosuđe Murat Tahirović Dženana Karup Druško Karuše Ivana Žanić Fond za humanitarno pravo Udruženje žrtava i svjedoka genocida
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Serge Brammertz pismo
0 14.06.2024 09:32
Serge Brammertz izvještaj Murat Tahirović Udruženje žrtava i svjedoka genocida
0 13.06.2024 09:27
Fond za humanitarno pravo ratni zločini
0 29.05.2024 13:12
genocid u Srebrenici Rezolucija o genocidu u Srebrenici UN Murat Tahirović
0 25.05.2024 10:15
Udruženje žrtava i svjedoka genocida Udruženje "Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa" NATO
0 30.04.2024 10:26