Irena Antić

Otvoreni studio, 20.04.2022.

Tema emisije je pravosuđe sa fokusom na probleme neefikasnosti i neuspjeh regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina, ali i neprovođenje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u BiH koja osim regionalne saradnje primarno u svom fokusu ima rješavanje pitanja predmeta sa haške A liste. Gosti: Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Dženana Karup Druško, novinarka.

pravosuđe Murat Tahirović Dženana Karup Druško Karuše Ivana Žanić Fond za humanitarno pravo Udruženje žrtava i svjedoka genocida
Ukrajina skup podrške Majke enklava Srebrenice i Žepe Udruženje žrtava i svjedoka genocida
0 08.05.2022 12:51
Fond za humanitarno pravo Kosovo ratni zločin
0 31.03.2022 13:27
Doboj Jug Karuše Tešanj Doboj Bitka na Karušama
0 20.03.2022 23:55
Dženana Karup Druško MUP RS Zapadni Balkan
0 15.03.2022 14:27
Milorad Dodik pravosuđe
0 15.02.2022 22:19