Otvoreni program - Alem Merdić

Uz Dan rudara, donosimo i jednu priču koja je indirektno vezana za posao rudarstva, jer gdje bi metal bez rude i rudara. Ekonomski fakultet Zenica zajedno sa 12 partnera napravio je projektnu ideju - Centar za inovacije, digitalizaciju i konkurentnost metalne industrije u regiji centralne Bosne. Više o inovativnoj ideji sa Alemom Merdićem, višim asistentom – razgovarala Arjana Tafro.

Ekonomski fakultet Zenica Alem Merdić Federalni radio
sport Federalni radio
0 05.02.2023 23:26
Vijesti u 22 Federalni radio
0 05.02.2023 23:25
sport Federalni radio
0 05.02.2023 17:55
Vijesti u 17 Federalni radio
0 05.02.2023 17:37
Markale masakr Federalni radio
0 05.02.2023 17:36
Vijesti u 12 Federalni radio
0 05.02.2023 12:35