OSCE pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 

OSCE pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti 

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zakona, koji je, kako navode, od vitalnog značaja za efikasniju borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Tokom proteklih nekoliko godina, Misija OSCE-a u BiH je pružala opsežnu podršku radnim grupama Vijeća ministara BiH zaduženim za izradu ključnih politika djelovanja i pravnih dokumenata u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, saopćeno je iz ove misije.

- Usvojen je niz ključnih dokumenata, uključujući dopunu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i prateći Akcioni plan, i novu Strategiju Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, Procjenu rizika od organizovanog kriminala i Strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala - preciziraju iz OSCE-ove misije u BiH.

Kako nadalje navode, "svi ovi dokumenti su sačinjeni uz visok stepen posvećenosti velikog broja institucija sa svih nivoa vlasti, uz hvale vrijednu lidersku ulogu Ministarstva sigurnosti BiH". 

- Radna grupa za izradu novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je bila efikasna i konstruktivna u iznalaženju rješenja koji su rezultirali zakonom, koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Grupe država za finansijsko djelovanje (FATF). Ovakav pozitivan ishod doprinosi i političkom i ekonomskom prosperitetu Bosne i Hercegovine, od čega koristi imaju i građani i biznisi u BiH - navodi se u saopćenju.

federalna.ba/Fena

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Zakon o sprečavanju pranja novca OSCE