OSCE ocijenio napredak u provedbi obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

OSCE ocijenio napredak u provedbi obaveza u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini bila je domaćin sastanka za procjenu napretka u provedbi šest sveobuhvatnih obaveza uspostavljenih u cilju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je okupio predstavnike državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti, Brčko distrikta, kao i predstavnike institucija za rodnu ravnopravnost i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

U augustu 2023. godine, nakon niza slučajeva nasilja u porodici, uključujući femicid, Misija je intenzivirala podršku institucijama zaduženim za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao početni korak, Misija je sazvala relevantne aktere da identifikuju i analiziraju sistematske nedostatke, razviju potencijalne mehanizme za unapređenje i osiguraju efikasnu koordinaciju. Sve ove mjere su dio obaveza koje su bile predmet razmatranja današnjeg sastanka.

Misija OSCE-a u BiH cijeni napore koje su uložili Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV), Agencija za ravnopravnost polova BiH, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH (FBiH), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS), kantonalni ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde, policijska i pravosudna komisija Brčko distrikta BiH te visoki predstavnici policije i vlada sa svih nivoa vlasti, da se ovaj proces unaprijedi kao i na njihovom današnjem prisustvu i doprinosu diskusiji.

Misija pozdravlja angažman predsjedavajućih relevantnih parlamentarnih komisija FBiH, istaknut kroz njihovo prisustvo na sastanku te njihovu spremnost da pozovu Vladu FBiH na odgovornost za poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje. Zakonodavna tijela imaju odgovornost da osiguraju da institucije koordiniraju i standardiziraju svoje odgovore na rodno zasnovano nasilje. Misija je spremna sarađivati ​​s njima i svim drugim izabranim tijelima u BiH koja se na sličan način posvećuju borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Misija OSCE-a pozdravila je napore koje je uložilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH te je, u bliskoj koordinaciji sa Misijom, organizovalo obuke za unapređenje odgovora sektora pravosuđa na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, uključujući pravilnu primjenu relevantnih zakonskih odredbi i unapređenje policijsko-tužilačke saradnje. Analiza postojeće prakse koju provodi VSTV BiH trebala bi omogućiti identifikaciju potreba za dodatnom obukom. VSTV BiH i pravosudne institucije širom BiH moraju u narednom periodu dati prioritet brzom i efikasnom procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Misija će sljedeći sastanak o ocjeni napretka u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja sazvati u proljeće 2024. godine.

federalna.ba/Fena

OSCE Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini rodno zasnovano nasilje
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini Nezir Pivić Zeničko-dobojski kanton obrazovanje
0 19.04.2024 17:08
OSCE Izborni zakon RS
0 19.04.2024 08:36
socijalno stanovanje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
0 28.03.2024 18:46