Općina Kakanj ima ambiciozne planove za 2022. godinu

Bez obzira na poteškoće uzrokovane pandemoijom u prošloj godini, Općina Kakanj je uspjela ostvariti suficit te izaći iz prethodno akumuliranog deficita. Tokom svog rada izdvojili su značajna sredstva za pomoć privredi i poljoprivredu, a poticajima su finasirali otvaranje malih obrta. Nije izostala ni podrška učenicima, studentima, a značjna su ulaganja u sport i kulturu.

Tokom prošle godine, zahvaljujući dobrom rastu budžeta u Općini Kakanj čak su četiri puta imali rebalans. Uprava i Općinsko vijeće bilježe odličnu saradnju u prethodnoj godini, što im je dodatna motivacija da u ovoj godini rade još bolje u službi građana.

„Na kraju godine nemamo ni jednu odluku da je nismo usvojili i sve ono što je bilo u planu premašili smo višestruko - oko 300% je premašen okvirni plan programa rada Općinskog vijeća i izvršili smo sve pripreme za rad za narednu godinu“, kaže predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić (HDZ BiH).

Kroz poticaje poljoprivredi implementirano je oko milion maraka, a značajni su transferi za udruženja građana koja ponude dobre projekte. S ciljem zadržavanja postojećih radnih mjesta, ohrabruje činjenica da se ljudi odlučuju na otvaranje vlastitih biznisa.

„Ono što je bitno da su trendovi dobri, povećanje broja obrta je ono što je najbitnije za Kakanj. Mi kroz svoje poticaje zaista potičemo otvaranje obrta i zapošljavanja, odnosno zadržavanje postojećih radnih mjesta“, navodi načelnik Mirnes Bajtarević (SDA).

S obzirom na to da mnoga djeca iz Kaknja treniraju u različitim sportskim klubovima, Općina Kakanj nastavlja trend izdvajanja za sport i kulturu. Za 2022. godinu fond za sport bit će uvećan za 40.000 KM.  

„Općina Kakanj samo iz vlastitog budžeta u 2021. godini za studentske i đačke stipendije izdvojila je 363.000 KM. Ako uzmemo u obzir stipendisanje Vlade ZDK-a, ta je cifra 600-650.000 maraka i te trendove nastavljamo i u narednoj godini“, dodaje Bajtarević.

A Katičić ističe: „Mi se bavimo svojim poslom, bavimo se lokalnim temama, što su naša nadležnost, višu politiku ne diramo tako da i nemamo problema“.

Planovi za 2022. godinu, bar što se tiče Općine Kakanj, još su ambiciozniji. U toku je proces kreiranja kataloga slobodnih objekata i površina koje namjeravaju ponuditi domaćim i stranim investitorima s ciljem poboljšanja privrednog razvoja općine. Javni poziv je upućen fizičkim i pravnim licima koji posjeduju određene objekte ili su vlasnici zemljišta.

federalna.ba

Kakanj Općina Kakanj
Kakanj zagadjenje projekat
0 02.04.2024 09:47
termalna voda Tičići Kakanj Općina Kakanj
0 27.03.2024 19:23
Financial Times Bosanska Gradiška Tešanj Kakanj
0 20.03.2024 18:02
Kakanj Vareš Adriatic Metals BH voda pitka voda
0 25.01.2024 17:39
Izbor sportiste godine sportisti godine Sportski savez u BiH Kakanj
0 24.01.2024 21:01